Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaO UOUWRada Uniwerytetu Otwartego UWRada Uniwersytetu Otwartego UW

Rada Uniwersytetu Otwartego UW

Data publikacji: 5 listopada 2014

W dniu 3 września 2012 roku Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Pałys powołał Radę Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego - Zarządzeniem nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Logo UW


ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 51
z dnia 3 września 2012 r.
w sprawie powołania Rady Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu WarszawskiegoNa podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu Uniwerystetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2009 r. Nr 3, poz. 26) zarządza się, co następuje:


§1


Powołuje się Radę Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2012 - 2016 w składzie:

Przewodniczący:
1)    dr hab. Marcin Pałys, prof. UW – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego;

Wiceprzewodniczący:
2)    prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – Prorektor ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego;

Członkowie:
3)    prof. dr hab. Janusz Adamowski (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych);

4)    prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow (Wydział Fizyki);

5)   prof. dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii);

6)    dr Anna Murkowska (Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej);

7)    prof. dr hab. Joanna Pijanowska (Wydział Biologii);

8)    dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska, prof. UW (Wydział Pedagogiczny);

9)    dr hab. Andrzej Wysmołek, prof. UW (Wydział Fizyki);

10)  prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert (Wydział Historyczny).


§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor UW: dr hab. Marcin Pałys, prof. UW