Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski

Panel Wykładowcy

Data publikacji: 8 kwietnia 2014

Dla Wykładowców współpracujących z Uniwersytetem Otwartym UW uruchomiliśmy możliwość logowania się do Elektornicznego Systemu Obsługi Słuchacza.

Aby dostać się na konto Wykładowcy UOUW należy:

  1. Wejść na stronę: http://wykladowca.uo.uw.edu.pl.
  2. Wpisać otrzymaną wcześniej od Uniwersytetu Otwartego nazwę użytkownika oraz hasło.

 

Dzięki panelowi, Wykładowcy Uniwersytetu Otwartego UW mają dostęp do następujących funkcjonalności:

  • zaznaczenia osób uprawnionych do otrzymania dyplomu lub certyfikatu,
  • monitorowania kursów i grup prowadzonych w ramach UOUW,
  • sprawdzania terminów prowadzonych zajęć w ramach UOUW,
  • dodawania i usuwania materiałów dydaktycznych dla Słuchaczy UOUW, z zachowaniem przepisów dotyczących praw autorskich,
  • edycji swoich danych w systemie UOUW.