Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaDla wykładowcówOpis certyfikatu UOUWOpisy certyfikatów UOUW

Opisy certyfikatów UOUW

Data publikacji: 4 lipca 2016

 

Przykładowe opisy certyfikatów:

 

Słuchacz uzyskał zaawansowane kompetencje językowe w zakresie słownictwa ogólnego angielskiego z elementami słownictwa specjalistycznego. Słuchacz potrafi klarownie prezentować złożoną tematykę i rozwijać poszczególne zagadnienia, użyć wielu idiomów i kolokacji. Potrafi sprawnie dobierać właściwe wyrażenia do wypowiedzi; jest wrażliwy na różne znaczenia słów i użycie ich we właściwym kontekście (rejestr językowy, odmiany angielskiego).

 

Słuchacz uzyskał umiejętności z zakresu rozpoznawania postawowych typów skał, ich genezy oraz interpretacji środowiska ich powstawania. Dodatkowo Słuchacz wykładu uzyskał umiejętności czytania map geologicznych i interpretacji struktur geologicznych z map. Słuchacz posiada również wiadomości dotyczące okoliczności i czasu powstania naszej planety oraz rozwoju i ewolucji życia na Ziemi. Ponadto zdobył wiadomości pozwalające na krytyczne spojrzenie na współczesne zmiany klimatu w kontekście zmian klimatu i paleogeografii w historii Ziemi.