Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaO UOUWMisjaMisja Uniwersytetu Otwartego UW

Misja Uniwersytetu Otwartego UW

Data publikacji: 16 lipca 2008

Misją Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego jest dostarczenie najwyższej jakości usług edukacyjnych przeznaczonych dla osób dorosłych, niezależnie od ich wykształcenia, statusu społecznego czy poglądów społeczno-politycznych.


Uniwersytet Otwarty UW umożliwia osobom dorosłym:

  • świadome osiąganie celów edukacyjnych i przygotowanie osoby uczącej się do samodzielnej nauki oraz brania odpowiedzialności za własną edukację,
  • rozwój oraz nabycie wiedzy i umiejętności z wybranego zakresu w formie prowadzonych na najwyższym poziomie kursów,
  • naukę z pominięciem barier rekrutacyjnych w postaci egzaminów wstępnych oraz określonego wykształcenia,
  • kształcenie bez konieczności ubiegania się o dyplom lub stopień naukowy,
  • korzystanie z różnych form kształcenia w dowolnym okresie i zakresie, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczących się,
  • stały kontakt z nauczycielami akademickimi oraz specjalistami danych dziedzin, ciągle podnoszący posiadane kwalifikacje, a także realizowanie własnych aspiracji edukacyjnych.

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego w pełni realizuje ideę kształcenia przez całe życie poprzez prowadzone zajęcia dla osób dorosłych, a także szeroką działalność kulturalno-edukacyjną. Do zadań Uniwersytetu Otwartego UW należy także popularyzacja kształcenia ustawicznego i jego właściwe rozumienie w Polsce i za granicą.