Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaDla Słuchaczy

Dla Słuchaczy

Oferta programowa Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego jest skierowana do osób dorosłych i licealistów, którzy ukończyli 16 rok życia. W zajęciach mogą uczestniczyć dorośli posiadający dowolny poziom wykształcenia, od słuchaczy nie wymagamy żadnych dyplomów, ani innych świadectw.

Podstawowe informacje dla osób chcących wziąć udział w kursach prowadzonych przez Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego - informacje na temat rekrutacji i zgłoszenia na zajęcia.

Informacje na temat możliwości otrzymania Certyfikatu UOUW poświadczającego znajomość danej tematyki.

Wejście do Panelu Słuchaczy w Elektronicznym Systemie Obsługi Słuchaczy UOUW.