Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaDla wykładowcówCharakterystyka kursówCharakterystyka kursów

Charakterystyka kursów

Data publikacji: 4 kwietnia 2014

Każdy zgłoszony do realizacji kurs powinien mieć jasną i przejrzystą strukturę oraz atrakcyjną dla Słuchaczy formę. Zależy nam, żeby prowadzący, który tworzy program kursu, zwrócił uwagę na fakt, że jego zajęcia będą prowadzone dla grupy osób dorosłych,  zróżnicowanej pod względem wieku (od 16 roku życia), wykształcenia, zdolności i zainteresowań. Więcej informacji o Słuchaczach UOUW - pobierz.

 

Przygotowywany program kursu musi być autorski, nie może opierać się na podręcznikach. Powinien mieć charakter uniwersalny i jednocześnie być dostosowany do różnorodnej grupy odbiorców, jaką stanowią osoby od 16 roku życia.

Uniwersytet Otwarty UW organizuje kursy w ramach sześciu Dziedzin Wiedzy: Kultura&Sztuka, Języki&Narody, Człowiek&Społeczeństwo, Biznes, Gospodarka&Prawo,
Nauka&Technika, Człowiek&Środowisko.

 

Zapraszamy na stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl oraz do zapoznania się z przewodnikiem „Jak zgłosić kurs?” (pobierz)

Podstawowe informacje na temat kursów:

 

Czas trwania

Zazwyczaj zajęcia trwają 30 godzin do 60 godzin dydaktycznych (w zależności od specyfiki kursu - minimalna liczba godzin to 30). Przerwa w trakcie zajęć nie jest wliczana w ogólną liczbę godzin.

Termin kursu

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz godziny są zależne od decyzji Wykładowców.

Kursu w ramach Uniwersytetu Otwartego UW mogą być prowadzone 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku kursy mogą odbywać się w godz. 16.45 – 21.00, natomiast w weekendy od 8.00 do 18.00. Zajęcia odbywające się od poniedziałku do piątku mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godz. 16.45, w przypadku, gdy Wykładowcy sami zapewniają sobie salę zajęciową.

Forma kursu

Zajęcia Uniwersytetu Otwartego UW mogą być prowadzone w różnych formach: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, wykłady monograficzne, laboratoria, itp.

Sale zajęciowe

W przypadku braku możliwości zorganizowania sali zajęciowej przez prowadzącego kurs, salę może zapewnić Uniwersytet Otwarty UW, w jednym z trzech Kampusów: Centralny, Ochota, Smyczkowa (lokalizacja jest zależna od dostępności sal, dlatego w trakcie planowania godzin zajęć, ważne jest, aby wziąć pod uwagę możliwość prowadzenia zajęć w tych trzech miejscach).

Pomoce dydaktyczne

Należy zgłosić, czy w trakcie zajęć będą potrzebne pomoce dydaktyczne i jeżeli tak, to jakie (np. rzutnik, projektor multimedialny, itp.).

Trymestry

Zgłaszanie programów kursów odbywa się trzy razy do roku:

•    I trymestr - maj/czerwiec - kursy rozpoczynają się od połowy września,
•    II trymestr - październik/listopad - kursy rozpoczynają się od połowy stycznia,
•    III trymestr – styczeń/luty - kursy rozpoczynają się od połowy kwietnia.

W ramach III trymestru mogą odbywać się również intensywne kursy letnie, które mogą trwać do końca lipca. Zgłoszenia na intensywne kursy letnie przyjmowane są razem ze zgłoszeniami na III trymestr.