Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaNauka & TechnikaNiezbędnik zdigitalizowanego edukatora, czyli nie takie straszne narzędzia online w nauczaniu

Niezbędnik zdigitalizowanego edukatora, czyli nie takie straszne narzędzia online w nauczaniu

Dane kursu

Numer kursu: N/2933
Dziedzina wiedzy: Nauka & Technika
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Uniwersytet Otwarty
Autorzy kursu: mgr Beata Walesiak
mgr Marek Molenda
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:N/2933/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Marek Molenda
mgr Beata Walesiak
Cena:533.00 zł
Terminy: od 24-06-2017 do 02-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
124-06-2017
sobota
09:0016:4575
225-06-2017
niedziela
09:0014:3045
301-07-2017
sobota
09:0016:4575
402-07-2017
niedziela
09:0014:3045

Opis kursu

Kurs jest skierowany do osób, które chciałyby nauczyć się: wykorzystywania narzędzi komputerowych i mobilnych w nauczaniu, skutecznego przekazywania treści i oceniania postępów słuchaczy. Szczególny nacisk jest położony na sprawne techniki prezentacji materiału oraz wykorzystania multimedialnych ćwiczeń w nauczaniu i testowaniu tak, aby zautomatyzować pracę edukatora. Kurs polecany jest osobom pracującym lub zamierzającym podjąć pracę w branży edukacyjnej. Wymagana jest podstawowa znajomość narzędzi komputerowych (obsługa skrzynki e-mail, przeglądarki internetowej itp.). Warsztaty będą odbywały się w środowisku Windows.

Zagadnienia tematyczne:

 • dostęp do podstawowych narzędzi nauczyciela: tworzenie mobilnego punktu dostępu do sieci, obsługa rzutnika przy pomocy aplikacji mobilnej Remote Link, zarządzanie czasem i pracą w grupie przy pomocy Super Teacher Tools,
 • budowanie komunikacji w sali komputerowej – komunikacja synchroniczna i asynchroniczna w oparciu o chat (TLK.io, Todaysmeet). Komunikacja asynchroniczna przy użyciu forów, wiki oraz wirtualnej tablicy WebWhiteboard,
 • wzbogacanie procesu nauczania – korzystanie z aplikacji do obróbki obrazu, np. Present me, Cartoonize, SnapsTouch, wykorzystanie nieodpłatnych baz zdjęć przy tworzeniu stron i zawartości kursu, np. Pixabay, Freepik, Pics4learning, nagrywanie głosu i video, np. Rejestrator dźwięku, Audacity, Vocaroo.com, Cloud Recorder, Web Launch Recorder,
 • prezentacja treści w oparciu o nieliniowy pokaz – tworzenie pokazów w Prezi,
 • zastosowania w nauczaniu aplikacji mobilnych, korzystanie z aplikacji mobilnych w środowisku o niskim nasyceniu nowoczesną technologią przy użyciu emulatora BlueStacks,
 • tworzenie ćwiczeń oraz testów w sytuacji małego nasycenia środowiska nauczania technologią. Budowanie interakcji w sali z jednym komputerem, np. przy użyciu aplikacji Plickers, Wordsolver, Quizlet,
 • testowanie oraz stymulowanie pracy w grupach w sali komputerowej, np. Quizlet live, Kahoot, Socrative oraz narzędzia video, np. PlayPosit zintegrowany z serwisem Youtube,
 • rozwiązania technologiczne w procesie samodzielnego uczenia się. Przegląd najnowszych rozwiązań i aplikacji (dostosowany do potrzeb Słuchaczy). Omówienie platform z gotowymi kursami e-learningowymi,
 • tworzenie ćwiczeń interaktywnych w formacie SCORM. Edytory podstawowe (np. Hot Potatoes) i zaawansowane (np. CourseLab),
 • wprowadzenie do tworzenia kursów za pomocą narzędzi LMS. Rozwiązania open source (np. Moodle) oraz freeware (np. CourseSites),
 • kursy bez platformy – zarządzanie procesem testowania i publikacji treści w oparciu o rozwiązania Google Drive i Flubaroo,
 • integracja rozwiązań chmurowych – wprowadzenie do tworzenia strony internetowej kursu w serwisie Wordpress,
 • media społecznościowe w nauczaniu – tworzenie fanpage’a oraz współpraca w grupach społecznościowych,
 • nauczanie metodą telekonferencji, np. poprzez Skype i TeamViewer.

Cel ogólny

 • kurs zapewnia podstawowe przygotowanie z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu,
 • kurs polecany jest osobom pracującym lub zamierzającym podjąć pracę w branży edukacyjnej.

Cele szczegółowe

 • zapoznanie Słuchaczy z technikami i metodami wykorzystywanymi w nauczaniu wspomaganym komputerowo,
 • rozwinięcie kompetencji technologicznych i dydaktycznych w kontekście nauczania w środowisku Sieci 2.0,
 • ćwiczenie umiejętności komunikacji i zarządzania treścią w kontekście edukacyjnym, tworzenie atrakcyjnych materiałów szkoleniowych,
 • zaprezentowanie rozwiązań skierowanych do nauczycieli, wykładowców i trenerów prowadzących zajęcia w salach komputerowych, jak i w salach z jednym komputerem prowadzącego.

Korzyści dla słuchacza

Po ukończeniu kursu Słuchacz będzie:

 • efektywnie korzystał z wybranych narzędzi oraz aplikacji,
 • atrakcyjnie przedstawiał dane graficzne i dźwiękowe,
 • skutecznie stymulował pracę w parach i grupach przy użyciu odpowiednich narzędzi,
 • zdalnie współpracował z uczestnikami szkoleń,
 • sprawnie konstruował ankiety, kwestionariusze i testy oraz pozyskiwał informacje zwrotne od uczestników szkoleń.

Metody pracy

 • zajęcia mają formę warsztatów z elementami wykładów i ćwiczeń,
 • wymiennie stosowane są formy wykładu, dyskusji i ćwiczeń samodzielnych (praca indywidualna, w parach, w grupach na odległość, tworzenie projektów) przy wykorzystaniu komputerów/laptopów i/lub telefonów komórkowych i/lub tabletów pod okiem Wykładowcy.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

 • monitorowanie zaangażowania Słuchaczy podczas zajęć,
 • Słuchacze otrzymują informacje zwrotne odnośnie ich postępów i są zachęcani do przedkładania swoich projektów w celu otrzymania dodatkowej informacji zwrotnej odnośnie ich postępów,
 • dla chętnych: dodatkowy praktyczny egzamin przy komputerze sprawdzający umiejętności Słuchaczy z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii.


do góry ↑