Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaNauka & TechnikaJęzyk VBA, praktyczne zastosowania w Excelu

Język VBA, praktyczne zastosowania w Excelu

Dane kursu

Numer kursu: N/2917
Dziedzina wiedzy: Nauka & Technika
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Autor kursu: mgr inż. Michał Bassa
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:N/2917/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr inż. Michał Bassa
Cena:320.00 zł
Terminy: od 14-04-2017 do 30-06-2017
Lokalizacja:Kampus Ochota
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
114-04-2017
piątek
18:0020:2005
221-04-2017
piątek
18:0020:2005
328-04-2017
piątek
18:0020:2005
412-05-2017
piątek
18:0020:2005
519-05-2017
piątek
18:0020:2005
626-05-2017
piątek
18:0020:2005
709-06-2017
piątek
18:0020:2005
816-06-2017
piątek
18:0020:2005
923-06-2017
piątek
18:0020:2005
1030-06-2017
piątek
18:0020:2005
Numer grupy:N/2917/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr inż. Michał Bassa
Cena:320.00 zł
Terminy: od 04-07-2017 do 27-07-2017
Lokalizacja:Kampus Ochota
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
104-07-2017
wtorek
17:0020:0005
206-07-2017
czwartek
17:0020:0005
311-07-2017
wtorek
17:0020:0005
413-07-2017
czwartek
17:0020:0005
518-07-2017
wtorek
17:0020:0005
620-07-2017
czwartek
17:0020:0005
725-07-2017
wtorek
17:0020:0005
827-07-2017
czwartek
17:0019:1005

Opis kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzowania zadań w Excelu i programowania makr w VBA od podstaw. Wymagana jest znajomość środowiska MS Excel na poziomie średnio zaawansowanym wraz z umiejętnością tworzenia formuł. Nie jest wymagana znajomość VBA.

1. Przypomnienie zagadnień Excela istotnych z punktu widzenia automatyzacji zadań i języka VBA.

 • struktura arkusza i skoroszytu,
 • adresowanie komórek, obszarów oraz arkuszy,
 • funkcje i formuły,
 • argumenty funkcji.

2. Podstawowe pojęcia związane z VBA, makrami i programowaniem.

 • nagrywanie makr,
 • automatyzacja pracy,
 • środowisko Excela do edytowania makr (edytor Visual Basic),
 • zmiana parametrów nagrywania i modyfikowanie makr,
 • uruchamianie i zabezpieczanie makr,
 • makra a programy.

3. Podstawy programowania w języku VBA.

 • wprowadzenie do programowania (omówienie podstawowych pojęć: język programowania, struktura danych, algorytm),
 • struktury danych w VBA (zmienne, tablice, typy),
 • deklarowanie i inicjowanie zmiennych,
 • operatory i wyrażenia w VBA,
 • instrukcje w VBA (pętle, instrukcje warunkowe),
 • używanie podstawowych instrukcji, operatorów i wyrażeń.

4. Dostęp do danych arkusza z poziomu makr VBA.

 • model obiektowy (obiekty, klasy, właściwości i metody),
 • reprezentacja elementów skoroszytu i arkusza w VBA (ważne obiekty: m.in. Application, Workbook, Worksheet, Range, Selection),
 • dostęp do danych w skoroszytach, plikach, arkuszach i komórkach.

5. Procedury i funkcje w VBA.

 • zastosowanie procedur i funkcji,
 • przekazywanie parametrów,
 • tworzenie nowych funkcji Excela.

6. Podstawy programowania algorytmów.

 • zapisywanie prostych algorytmów w VBA,
 • wykorzystanie algorytmów we własnych makrach.

7. Podstawy tworzenia interfejsów użytkownika.

 • wykorzystanie okien dialogowych,
 • proste formularze,
 • przypisywanie makra do elementu formularza.

8. Rozbudowa interfejsu użytkownika.

 • rodzaje formularzy w Excelu,
 • formanty formularza,
 • formanty ActiveX,
 • wprowadzanie i weryfikacja danych.

9. Wykrywanie i poprawnianie błędów w makrach VBA.

 • błędy kompilacji,
 • błędy uruchomienia,
 • naprawianie programów (sposoby debugowania w środowisku Visual Basic),
 • analiza kodu programów (czytanie makr własnych i innych).

10. Dobre praktyki programistyczne.

 • efektywne programowanie w VBA,
 • tworzenie czytelnego kodu,
 • makra w VBA a bezpieczeństwo aplikacji.

Na zajęciach jest wykorzystywane oprogramowanie MS Excel w wersji 2013.

Cel ogólny

Poznanie zasad efektywnego tworzenia makr i automatyzacji zadań w Excelu z wykorzystaniem języka VBA.

Cele szczegółowe

 1. Przypomnienie zagadnień Excela ważnych z punktu widzenia wykorzystania języka VBA.
 2. Zapoznanie się z z narzędziami do nagrywania, edycji i tworzenia makr.
 3. Poznanie języka VBA od podstaw, jego struktur danych, operatorów i niezbędnych instrukcji.
 4. Nauczenie się elementów programowania istotnych dla umiejętności efektywnego i poprawnego pisania makr w języku VBA.
 5. Poznanie różnych możliwości VBA: automatyzacji czynności wykonywanych w Excelu, tworzenia własnych funkcji, formularzy i interfejsów użytkownika oraz zapisywania algorytmów.

Korzyści dla słuchacza

Efektem uczestnictwa w kursie jest poznanie sposobów tworzenia, modyfikowania i uruchamiania makr w środowisku VBA. Słuchacze poznają także podstawy programowania niezbędne dla sprawnego i poprawnego pisania makr. Potrafią tworzyć w VBA formularze i interfejsy użytkownika oraz efektywnie testować i ulepszać napisane przez siebie programy. Nabywają wiedzę z zakresu dostępu do danych w skoroszytach Excela, w komórkach lub obszarach jednego lub wielu arkuszy, w plikach zewnętrznych. Z wykorzystaniem języka VBA umieją automatyzować typowe zadania wykonywane w programie MS Excel.

Metody pracy

Zajęcia mają formę warsztatów, w trakcie kursu są więc wymiennie stosowane elementy wykładu, dyskusji i indywidualnych ćwiczeń przy komputerach.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin ma formę praktycznego sprawdzianu wykonywanego przy komputerze.do góry ↑