Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaNauka & TechnikaAdministrowanie lokalną siecią komputerową z wykorzystaniem systemów z rodziny Windows

Administrowanie lokalną siecią komputerową z wykorzystaniem systemów z rodziny Windows

Dane kursu

Numer kursu: N/0241
Dziedzina wiedzy: Nauka & Technika
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Autor kursu: mgr inż. Michał Bassa
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:N/0241/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr inż. Michał Bassa
Cena:320.00 zł
Terminy: od 27-04-2017 do 29-06-2017
Lokalizacja:Kampus Ochota
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
127-04-2017
czwartek
18:0020:5505
211-05-2017
czwartek
18:0020:5505
318-05-2017
czwartek
18:0020:5505
425-05-2017
czwartek
18:0020:5505
501-06-2017
czwartek
18:0020:5505
608-06-2017
czwartek
18:0020:5505
722-06-2017
czwartek
18:0020:5005
829-06-2017
czwartek
18:0020:5005

Opis kursu

Wszystkie zajęcia odbędą się w sali komputerowej i będą miały formę warsztatów.

Podstawowe informacje o sieciach:

 • krótka Historia sieci komputerowych,
 • media transmisyjne,
 • TCP/IP i Internet.

Podstawowe informacje o sieciach, c.d.:

 • protokoły,
 • topologie sieci LAN,
 • adresacja IP v4 i IP v6 (podsieci, maski).

Sieć TCP/IP w Windows 7:

 • sieci przewodowe i bezprzewodowe w Windows 7,
 • tworzenie sieci lokalnej (np. domowej, firmowej),
 • konta lokalne,
 • udostępnianie zasobów w Windows 7 (pliki, foldery, drukarki, zabezpieczenia, uprawnienia, grupa robocza, grupa domowa).

Udostępnianie połączenia sieciowego:

 • udostępnienie łącza do sieci rozległej w sieci lokalnej bez wykorzystania routera.

Zarządzanie połączeniem sieciowym w Windows:

 • zasady funkcjonowania i konfigurowania ściany ogniowej systemu Windows (tworzenie reguł i wyjątków zapory).

Sieciowe narzędzia diagnostyczne w Windows:

 • instalowanie i używanie narzędzi diagnostycznych.

Podłączanie sieci lokalnej do rozległej za pomocą routera:

 • konfigurowanie routera (np. ADSL).

Techniki pracy, administracji i instalacji zdalnej:

 • programy VNC, rdesktop, pstools.

Wprowadzenie do Windows Server 2012 R2:

 • role,
 • narzędzia i protokoły sieciowe,
 • Active Directory,
 • kontrolery domeny i usługi domenowe.

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012:

 • zarządzanie rolami i rozszerzeniami.

Konfigurowanie domeny i Active Directory:

 • instalacja roli AD na serwerze,
 • konfigurowanie kontrolera domeny,
 • podłączanie komputerów klienckich do domeny,
 • konta domenowe,
 • podstawy DNS, DHCP.

Konfigurowanie polityki bezpieczeństwa:

 • polityka grupy.

Konfigurowanie i instalowanie serwera WWW IIS:

 • udostępnianie dokumentów za pomocą protokołów http, https, ftp.

WDS (Windows Deployment Services):

 • zdalne, automatyczne instalowanie systemu Windows 7.

Wirtualizacja w systemach Windows.

Wymagania wstępne: Umiejętność posługiwania się systemem Windows 7/XP na poziomie średnio zaawansowanym.

Cel ogólny

Administrowanie siecią lokalną i systemami z rodziny Windows.

Cele szczegółowe

Po odbytym kursie Słuchacz powinien:

 • swobodnie projektować i konfigurować sieć lokalną (np. sieć domową lub w małej firmie/instytucji),
 • posiadać umiejętność podłączenia sieci do Internetu oraz swobodnie łączyć różne urządzenia i segmenty sieci,
 • posiadać wiedzę umożliwiającą samodzielną instalację i konfigurację serwera Windows 20012 R2,
 • posiadać umiejętność uruchamiania podstawowych usług serwerowych typu serwer WWW, ftp, active directory.

Kurs ma także na celu wprowadzenie Słuchaczy do samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów w sieci komputerowej z wykorzystaniem narzędzi dostępnych dla systemów Windows.

Kurs jest dedykowany osobom pracującym pod Windows 7/XP, chcącym zapoznać się z zagadnieniami administracji siecią oraz systemami Windows 7 i Windows Server 2012 R2.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze, podczas praktycznych ćwiczeń przy komputerach, zapoznają się z zagadnieniami administracji siecią lokalną oraz systemami Windows 7 i Windows 2012 Server.

Metody pracy

Zajęcia mają formę warsztatów, w kursie są więc wymiennie stosowane formy wykładu, dyskusji i indywidualnych ćwiczeń przy komputerach.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin ma formę praktycznego sprawdzianu wykonywanego przy komputerze.do góry ↑