Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoWyznaczanie i realizowanie swojej ścieżki kariery – coaching grupowy

Wyznaczanie i realizowanie swojej ścieżki kariery – coaching grupowy

Dane kursu

Numer kursu: C/2620
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Psychologii
Autorzy kursu: mgr Alicja Gniewek
mgr Agata Lamparska
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:C/2620/2
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Alicja Gniewek
mgr Agata Lamparska
Cena:440.00 zł
Terminy: od 28-10-2017 do 04-12-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
128-10-2017
sobota
09:3018:0090
229-10-2017
niedziela
09:0016:0075
306-11-2017
poniedziałek
17:3021:0015
420-11-2017
poniedziałek
17:3021:0015
504-12-2017
poniedziałek
17:3021:0015

Opis kursu

Poszukiwanie własnej ścieżki zawodowej często bywa chaotyczne i przypadkowe. Ten kurs będzie okazją do przyjrzenia się wszelkim aspektom tego tematu, aby kolejne kroki zawodowe podejmować z pełną świadomością i w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami.

Ważnym aspektem kursu będzie metoda pracy – coaching grupowy, który pozwoli pracować na mocnych stronach i potencjale, zwiększy koncentrację na zasobach oraz będzie źródłem rzetelnej informacji zwrotnej. Wymaga ona otwartości Słuchacza do pracy z grupą nad własnym celem. Zajęcia rozpoczną się blokiem 8-godzinnym, który będzie skoncentrowany na budowaniu zaufania w grupie – niezbędnego do dalszej pracy oraz wprowadzeniu do wyznaczania celów. Podczas następnych bloków, w odstępach 2-tygodniowych, Słuchacze będą poznawać kolejne narzędzia do pracy z własnym celem oraz będą je ćwiczyć w praktyce. Oprócz pracy nad celem, Słuchacze rozwiną dzięki temu umiejętności zadawania mocnych pytań sobie i innym oraz empatycznego wchodzenia w świat drugiej osoby.

Praca będzie opierała się na metodach: warsztatowej – ćwiczenie i korzystanie z doświadczeń innych; oraz coachingowej –  Słuchacze będą wypracowywać własne rozwiązania przy użyciu konkretnych narzędzi. Zaplanowana jest praca indywidualna, w parach, grupach oraz ćwiczenia na forum. Wykorzystywana będzie metoda action learning oraz metoda aktywizująca przeżywanie.

Program:

 1. Budowanie zaufania i zespołu:
  a. Tworzenie wspólnych zasad partnerstwa oraz wizji pracy.
  b. Nauka zadawania pytań, udzielania informacji zwrotnej.
 2. Analiza stanu obecnego i problemu.
 3. Wyznaczanie celu – wizja stanu pożądanego i wartości.
 4. Wydobywanie potencjału i zasobów.
 5. Rozpoznawanie obszarów do rozwoju oraz analiza barier.
 6. Metody pracy z przekonaniami wspierającymi i ograniczającymi.
 7. Narzędzia do generowania rozwiązań.
 8. Planowanie działań.
 9. Porażka jako element procesu.
 10. Proces zmiany i opór.

 

Cel ogólny

Rozwijanie umiejętności wyznaczania i realizacji celów oraz współpraca w grupie.

Cele szczegółowe

 1. Poznanie podstawowych narzędzi wyznaczania celów i tworzenia wizji.
 2. Zwiększenie samoświadomości w zakresie swoich wartości, zasobów i barier.
 3. Rozwój umiejętności komunikacyjnych pomiędzy członkami zespołu – empatia, budowanie zaufania, asertywność, zadawanie pytań, udzielanie informacji zwrotnej.
 4. Rozwój umiejętności identyfikacji przeszkód i poszukiwania rozwiązań.
 5. Wyznaczanie celów indywidualnych oraz systematyczna praca nad nimi w grupie.
 6. Zrozumienie jak przebiega proces zmiany.
 7. Wzięcie odpowiedzialności za własne cele i ich realizację.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz wie:

 • jak wyznaczać i realizować cele,
 • jak planować i pokonywać bariery, przeszkody.

Słuchacz potrafi:

 • zmieniać własne przekonania ograniczające i pracować ze swoimi wewnętrznymi barierami.

Słuchacz zna:

 • konkretne techniki/narzędzia związane z pracą nad celem, odkrywaniem własnych wartości i możliwości.

Słuchacz rozumie i analizuje:

 • własne zachowania komunikacyjne względem innych oraz swój sposób funkcjonowania w grupie.

 

Metody pracy

Praca metodą coachingu grupowego –  na mocnych stronach i potencjale, koncentracja na zasobach oraz informacji zwrotnej od grupy. Metoda wymaga od Słuchacza otwartości do pracy z grupą nad własnym celem. Zaczniemy od niezbędnego budowania zaufania oraz wyznaczania celów. Później Słuchacze będą poznawać kolejne narzędzia pracy z celem. Słuchacze będą dla siebie wsparciem w procesie zmian. Wszyscy będą mieli okazję przeprowadzić inną osobę przez ćwiczenie, być coachem, dzięki czemu rozwiną także umiejętności zadawania mocnych pytań sobie i innym oraz empatycznego wchodzenia w świat drugiej osoby.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Follow-up: rozłożenie zajęć w czasie pozwoli na sprawdzenie, na ile umiejętności ćwiczone podczas pierwszych spotkań sprawdzają się w rzeczywistości. Będzie to moment na rozwinięcie tych umiejętności, które wymagają jeszcze dopracowania lub zastanowienie się, co hamuje Słuchacza przed wdrożeniem umiejętności w życie.   

Samoopis: Słuchacze poproszeni zostaną o odniesienie się do własnych umiejętności z zakresu wyznaczania celów na początku i na końcu zajęć, co pozwoli na określenie efektów.

Egzamin: chętni Słuchacze będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy podczas pisemnego egzaminu odbywającego się po zakończeniu zajęć.do góry ↑