Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoWarsztaty dziennikarskie – poprawna polszczyzna w praktyce

Warsztaty dziennikarskie – poprawna polszczyzna w praktyce

Dane kursu

Numer kursu: J/0801
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Język: Polski
Poziom języka:
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Autorzy kursu: prof. dr hab. Radosław Pawelec
dr Anna Mróz
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:J/0801/5
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:dr Anna Mróz
prof. dr hab. Radosław Pawelec
Cena:275.00 zł
Terminy: od 23-10-2017 do 29-10-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
123-10-2017
poniedziałek
16:4520:0015
224-10-2017
wtorek
16:4520:0015
325-10-2017
środa
16:4520:0015
426-10-2017
czwartek
16:4520:0015
527-10-2017
piątek
16:4520:0015
628-10-2017
sobota
11:1516:1530
729-10-2017
niedziela
11:1514:3015

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku polskim.

 1. Wstępny test językowy. Razem, z łącznikiem czy osobno? Z apostrofem czy bez niego? – istotne problemy ortografii – zasady ogólne i ćwiczenia.
 2. Interpunkcja w tekstach medialnych – nie tylko o przecinku, również o znakach do zadań specjalnych: łączniku, myślniku, tirecie, średniku, dwukropku, wielokropku i cudzysłowie.
 3. Łączliwość leksykalna – czyli „wyrazy, które się lubią” – zasady ogólne i ćwiczenia.
 4. Słowa znaczą – właściwe użycie wyrazów: semantyka i kontekst.
 5. Słowo stwarza rzeczywistość czy rzeczywistość słowo? – (Nie)poprawne neologizmy. Zapożyczenia i ich wartość stylistyczna.
 6. Słownictwo wspólnoodmianowe i wyrazy o ograniczonym zakresie użycia (kolokwializmy, profesjonalizmy, regionalizmy, dialektyzmy, kancelaryzmy, scjentyzmy, biblizmy, poetyzmy, archaizmy, stylizacja językowa).
 7. W poszukiwaniu sensu – problemy związane z szykiem poszczególnych części zdania – zasady ogólne i ćwiczenia redakcyjne.
 8. W świecie skrótów i skrótowców  – budowa i cechy gramatyczne – zasady ogólne i ćwiczenia na przykładzie tekstów medialnych.
 9. Zawiłości składniowe tekstów medialnych – związki zgody i rządu, homonimia i skróty składniowe – zasady ogólne i ćwiczenia w korekcie tekstów.
 10. „Szedł, kulejąc” – zamieć imiesłowów w tekstach medialnych – zasady ogólne i ćwiczenia redakcyjne.
 11. Język w Internecie – (język zapisany). Natura hipertekstu. Gatunki wypowiedzi w Internecie. Relacje między gatunkami sieciowymi i pozasieciowymi, intertekstualność.
 12. Jak nie dać się zwieść? – zasady percepcji i redakcji tekstu. Warsztaty z redakcji tekstów medialnych.
 13. Spójność tekstu. Koherencja i kohezja; struktura i delimitacja tekstu – warsztaty z redakcji tekstów medialnych.
 14. Warsztaty z redakcji tekstów medialnych – ujęcie całościowe. Końcowy test językowo-redakcyjny.

Cel ogólny

Zadaniem kursu jest przedstawienie w ciekawy sposób zasad poprawności językowej, reguł korekty i redakcji tekstów. Celem jest przekazanie praktycznej wiedzy popartej licznymi przykładami, jak uniknąć najczęstszych błędów językowych. Ukazanie kwestii problematycznych polskiej składni (m.in. związków składniowych, odmiany skrótowców, problemów szyku i zdania złożonego) oraz kompozycji tekstu. Kurs systematyzuje również wiedzę o użyciu słów we właściwym znaczeniu, osadzonych w odpowiednim kontekście.

Cele szczegółowe

Na przykładzie różnego typu tekstów:

 • zapoznanie Słuchaczy zasadami tworzenia tekstów poprawnych pod względem gramatycznym i leksykalnym, jak również spójnych i poprawnych stylistycznie,
 • zapoznanie Słuchaczy z ważnymi zagadnieniami interpunkcji, ortografii,
 • zapoznanie Słuchaczy z charakterystycznymi błędami leksykalno-semantycznymi,
 • przedstawienie zasad redakcji tekstów,
 • intensywne warsztaty z redakcji tekstów.

Korzyści dla słuchacza

Zadaniem kursu jest popularyzowanie zasad poprawności językowej, reguł korekty i redakcji tekstów. Słuchacz kursu zdobędzie praktyczną wiedzę, jak unikać najczęstszych błędów językowych. Pogłębi zasady użycia słów we właściwym znaczeniu, osadzonych w odpowiednim kontekście. Słuchacz uzyska także umiejętności tworzenia tekstów z zachowaniem zasad łączliwości leksykalnej i poprawności składniowej. Pozna i utrwalił reguły polskiej interpunkcji i wybranych zagadnień ortografii. Zapozna się z regułami korekty i redakcji tekstów, jak również ich spójności i koherencji.

Metody pracy

Kurs składa się z warsztatów i ćwiczeń polegających na omawianiu fragmentów konkretnych tekstów i ich korekcie. Podstawą zajęć są wiadomości teoretyczne przekazywane w formie krótkich prezentacji. Kurs zakłada aktywny udział Słuchaczy w komentowaniu konkretnych przykładów.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin ma formę pisemną. Obejmuje on:

 • test wyboru (1 zadanie),
 • zadania polegające na korekcie zdań lub wpisaniu poprawnej formy wyrażenia (6 zadań),
 • redakcję fragmentu tekstu (1 zadanie).


do góry ↑