Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoTechniki efektywnego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów

Techniki efektywnego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów

Dane kursu

Numer kursu: C/3388
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Psychologii
Autor kursu: mgr Magdalena Kozubal
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:C/3388/1
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Magdalena Kozubal
Cena:489.00 zł
Terminy: od 18-11-2017 do 26-11-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
118-11-2017
sobota
09:0017:3030
225-11-2017
sobota
09:0017:3030
326-11-2017
niedziela
09:0015:30brak

Opis kursu

Celem zajęć jest zwiększenie osobistych kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Na zajęciach odpowiemy sobie na pytanie jak budować relacje ze współpracownikami w pracy, z rodziną i partnerem tak aby były jak najbardziej satysfakcjonujące zarówno dla nas jak i dla drugiej strony. Co warto robić, a czego unikać komunikując swoje potrzeby. W trakcie zajęć Słuchacze nabędą wiedzę dotyczącą niewerbalnych kanałów komunikacyjnych, oraz czynników wpływających na to jak odbieramy informacje płynące do nas od innych osób. Poznają strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych i określą osobiste preferencje reagowania w spornych kwestiach. Zajęcia dają możliwość potraktowania konfliktu jako zjawiska posiadającego pozytywne aspekty i dającego możliwość zmiany rzeczywistości.

Program kursu:

 1. Komunikacja interpersonalna jako klucz do budowania porozumienia:
 • rola komunikatów niewerbalnych,
 • kontekst sytuacyjny w ocenie zachowań innych osób,
 • różnice indywidualne w nadawaniu komunikatów, jak sobie z nimi radzić.

2. Czym jest konflikt – definicja. Źródła i rodzaje konfliktów.

3. Strategie rozwiązywania konfliktów:

 • efektywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • określenie osobistych preferencji – jaki styl rozwiązywania konfliktów jest najbliższy danej osobie.

4. Zarzadzanie emocjami w sytuacjach interpersonalnych.

5.  Rozwiązywanie konfliktów w kierunku win – win.

Cel ogólny

Celem zajęć jest przyswojenie wiedzy na temat technik efektywnej komunikacji i strategii radzenia sobie w trudnych, konfliktowych sytuacjach. Zajęcia będą połączeniem elementów pracy warsztatowej, omówień teoretycznych i prezentacji multimedialnych.

Cele szczegółowe

 • poszerzanie zakresu świadomej komunikacji z innym człowiekiem (poznanie treści niewerbalnych, kontekstu wypowiedzi, indywidualnego języka partnera),
 • nabycie przez Słuchaczy świadomość własnych emocji przeżywanych w kontaktach międzyludzkich i zdolności do sprawowania nad nimi kontroli,
 • poznanie przez Słuchaczy kursu istoty i definicji konfliktu,
 • poznanie strategii rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • nabycie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i stawiania granic w sytuacji konfliktu interesów.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze:

 • znają niewerbalne kanały komunikacji i inne czynniki wpływające na odbiór komunikatu,
 • posiadają wiedzę dotyczącą istoty i rodzajów konfliktów, a także technik radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • potrafią określić swoje preferencje dotyczące wyboru strategii reagowania w sytuacji konfliktu interesów.

Metody pracy

Praca na zajęciach będzie opierała się na metodzie warsztatowej. Zaplanowane są również mini – wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje i praca w grupach.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Test w postaci pytań otwartych i zamkniętych.do góry ↑