Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoRozwiń skrzydła – warsztaty budowania poczucia własnej wartości

Rozwiń skrzydła – warsztaty budowania poczucia własnej wartości

Dane kursu

Numer kursu: C/1040
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Uniwersytet Otwarty
Autor kursu: mgr Marta Skrzydelska
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:C/1040/6
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Marta Skrzydelska
Cena:440.00 zł
Terminy: od 20-10-2017 do 22-10-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
120-10-2017
piątek
09:0017:3060
221-10-2017
sobota
09:0017:3060
322-10-2017
niedziela
09:0017:3060
Numer grupy:C/1040/7
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Marta Skrzydelska
Cena:440.00 zł
Terminy: od 17-11-2017 do 19-11-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
117-11-2017
piątek
09:0017:3060
218-11-2017
sobota
09:0017:3060
319-11-2017
niedziela
09:0017:3060

Opis kursu

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać swój potencjał – „Zig” Ziglar

Warsztaty prowadzone są przez coacha i zostały zaprojektowane w oparciu o techniki stosowane w pracy coachingowej. W trakcie kursu Słuchacze poznają wybrane techniki zwiększające efektywność w komunikacji, na nowo zdefiniują swoje zasoby – określając mocne i słabe strony, a także przekonania, które są dla nich użyteczne oraz takie, które maja negatywny wpływ na sposób myślenia czy działania. Zapoznają się ze sposobami wyznaczania celów, tak, by były spójne z ich potrzebami i wyznawanymi wartościami.

Odpowiedzą sobie na pytania: 

 • Jak chcę się komunikować?
 • Jakie są moje zasoby? 
 • Co mnie hamuje i ogranicza? 
 • Dokąd zmierzam? 

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Właściwa perspektywa:
  - pozycje życiowe T. Harrisa,
  - koło życia.
 2. Ja w relacjach:
  - trzy stany ego: dziecko, dorosły, rodzic,
  - komunikat "Ja" i język e-prime,
  - feedback.
 3. Zasoby:
  - rodzaje zasobów: fizyczne, intelektualne, emocjonalne, społeczne i inne,
  - zdefiniowanie własnych zasobów, mocne strony,
  - "wewnętrzny krytyk" i nowa informacja, jaką wnosi.
 4. Przekonania:
  - rodzaje przekonań: usunięcia, generalizacje, zniekształcenia,
  - praca na własnych przekonaniach.
 5. Określanie celów:
  - model GROW,
  - określanie celów.
 6. Wartości:
  - poziomy logiczne Diltsa.
 7. Podsumowanie.

Cel ogólny

Słuchacze poznają swój potencjał i techniki pomocne w samodzielnym budowaniu wysokiego poczucia własnej wartości.

Cele szczegółowe

Słuchacze poznają podstawowe pojęcia związane z samooceną oraz teorie i techniki pomocne w budowaniu wysokiego poczucia własnej wartości. Nauczą się jak przekazywać konstruktywny feedback i stosować komunikat "Ja". Na nowo zdefiniują swoje zasoby i określą mocne i słabe strony. Poznają rodzaje przekonań i sposoby na pracę z tymi, które mogą być negatywne. Poznają techniki wspomagające wyznaczanie celów i nauczą się określać je w oparciu o pojecie spójności.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze:

 • wiedzą czym jest poczucie własnej wartości,
 • znają techniki, które mogą wykorzystywać na co dzień, by budować swoją samoocenę,
 • potrafią przekazać konstruktywną informację zwrotną i zastosować komunikat "Ja",
 • potrafią zidentyfikować swoje wewnętrzne zasoby,
 • znają techniki radzenia sobie z "wewnętrznym krytykiem",
 • potrafią wymienić rodzaje przekonań i wiedzą jak "rozkruszyć" przekonanie negatywne,
 • porafią wyznaczyć sobie cele,
 • poznali poziomy logiczne Diltsa, wiedzą jak określać swoje długofalowe cele w oparciu o pojęcie spójności.

Metody pracy

 • ćwiczenia,
 • praca indywidualna,
 • praca w parach i grupach,
 • dyskusje,
 • burza mózgów,
 • studium przypadku,
 • kwestionariusz, test,
 • prezentacja,
 • feedback.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Dla Słuchaczy warsztatów, którzy nie podchodzą do egzaminu:

 • obserwacja i feedback przekazywany Słuchaczom podczas wykonywanych ćwiczeń (bieżąca praca indywidualna, w parach i grupowa),
 • ocena Słuchaczy warsztatów podczas podsumowania zajęć.

Dla osób zdających egzamin:

 • pisemny test końcowy zawierający pytania otwarte.


do góry ↑