Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoPublic Relations dla startupów

Public Relations dla startupów

Dane kursu

Numer kursu: C/3124
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 32
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Autor kursu: mgr Anita Ceglińska
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:C/3124/1
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Anita Ceglińska
Cena:293.00 zł
Terminy: od 26-09-2017 do 12-12-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
126-09-2017
wtorek
18:0020:1515
203-10-2017
wtorek
18:0020:1515
310-10-2017
wtorek
18:0020:1515
417-10-2017
wtorek
18:0020:1515
524-10-2017
wtorek
18:0020:1515
631-10-2017
wtorek
18:0020:1515
707-11-2017
wtorek
18:0020:1515
814-11-2017
wtorek
18:0020:1515
921-11-2017
wtorek
18:0020:1515
1028-11-2017
wtorek
18:0020:1515
1105-12-2017
wtorek
18:0020:1515
1212-12-2017
wtorek
18:0020:1515

Opis kursu

Kurs jest przeznaczony dla osób niebędących profesjonalistami z branży PR. Słuchacze zapoznają się różnorodnymi zagadnieniami z obszaru nauk o mediach i PR, by móc przygotować strategię komunikacji dla projektów o charakterze startupowym. W trakcie warsztatów Słuchacze opracowują kolejne elementy strategii bazując na własnym projekcie startupowym lub korzystając z wymyślonych przykładów stworzonych przez Prowadzącego bądź innych Słuchaczy grupy. W zajęciach wezmą również udział zaproszeni eksperci z branży PR. 

Tematyka zajęć:

 1. „PR i reklama to nie jedno i to samo” – wprowadzenie do tematyki public relations i samego kursu. Słuchacze zapoznają się z metodologią prowadzenia zajęć, schematem pracy w trakcie semestru i zadaniem egzaminacyjnym (opracowanie strategii komunikacji projektu). Podział Słuchaczy na grupy oraz wybór tematów projektów.
 2. „Mówiąc do wszystkich, mówisz do nikogo” – rozpoznanie interesariuszy projektu. Tworzenie profili behawioralnych odbiorców przekazu na podstawie takich czynników jak: wiek, miejsce zamieszkania, dochody, wykształcenie, hobby, etc. Zapoznanie z obszarem działań public relations kierowanych do konkretnych generacji: X, Y i Z.
 3. „Będąc w Rzymie, czyń jak rzymianie” – podstawy komunikacji międzykulturowej. Słuchacze zapoznają się z różnymi wyzwaniami wynikającymi z różnic kulturowych pomiędzy nadawcami i odbiorcami przekazu. Uczą się, jak dostosowywać przekaz do stylów komunikacyjnych adresatów pochodzących z różnych krajów i kultur. 
 4. „Elevator talks w praktyce” – opracowywanie kluczowych przekazów projektu oraz nauka tworzenia podstawowych materiałów prasowych, m. in. informacji prasowych, komunikatów, biogramów. 
 5. Mój ekosystem mediów – na podstawie profili behawioralnych i map interesariuszy Słuchacze rozpoznają ekosystem obszarów komunikacyjnych projektu z podziałem na media tradycyjne, media społecznościowe oraz media własne (strony www, blogi, kanały social, newslettery, podcasty). W trakcie warsztatów Słuchacze określają najważniejsze media, przez które chcą dotrzeć do swoich grup docelowych. Dowiadują się, jak dobrać kanały społecznościowe do profilu projektu i kluczowych przekazów. Poznają również podstawowe zasady SEO i SEM. Na podstawie ekosystemów Słuchacze będą tworzyć proste komunikaty dostosowane do danego typu mediów, np. prasy regionalnej, mediów lifestyle’owych, własnych blogów. etc. Szczególny nacisk położony zostanie na wykorzystanie kanałów cyfrowych. Gość specjalny zajęć: Irmina Richardson, Head of Digital w Lighthouse. (2 zajęcia)
 6. Działania płatne w mediach społecznościowych – od kampanii na Facebooku, po współpracę z blogerami. Podczas zajęć Słuchacze zapoznają się z szerokim wachlarzem możliwości płatnej promocji w mediach społecznościowych. Dowiedzą się, jakie treści najlepiej „sprzedają się” w mediach społecznościowych i nabędą podstawowe umiejętności planowania płatnych kampanii, z naciskiem na kampanie na urządzenia mobilne. Poznają również podstawowe zasady współpracy z influencerami i blogerami. Gość specjalny: Mateusz Cukierski, Strategic Planner w Grey Group Poland.
 7. „Obraz mówi więcej, niż tysiąc słów” – o znaczeniu wideo w komunikacji. Zajęcia poświęcone są promowaniu projektu oraz budowaniu relacji za pośrednictwem treści video, przede wszystkim w YouTube. Słuchacze dowiedzą się, jak wiele możliwości czeka na twórców kampanii video w sieci, nie tylko pod względem technologicznym, ale i kreacyjnym. Słuchacze dowiedzą się również, jak założyć i prowadzić kanał firmowy lub blog na YouTube. Zaproszony ekspert opowie zaś o tajnikach współpracy ze znanymi vlogerami oraz o tworzeniu kampanii video na YouTube. Gość specjalny: Karol Wyszyński, CEO w Los Videos. 
 8. „Grafik płakał, jak projektował” – tworzenie prostych materiałów bez wsparcia studia graficznego. Słuchacze zapoznają się z różnorodnymi narzędziami graficznymi i aplikacjami wspierającymi działania PR. Dowiedzą się, jak projektować proste infografiki, plakaty, prezentacje biznesowe, ankiety, posty do mediów społecznościowych za pomocą darmowych narzędzi online. W trakcie tych zajęć warto, by Słuchacze przynieśli własne laptopy, tablety lub smartfony z dostępem do internetu mobilnego, by już w trakcie warsztatów mogli samodzielnie tworzyć materiały graficzne swojego projektu. 
 9. Planowanie działań komunikacyjnych w praktyce – Słuchacze dowiadują się, jak tworzyć harmonogramy działań komunikacyjnych, z wykorzystaniem znanych im narzędzi pracy specjalisty PR. Dowiedzą się, jak planować promocję projektu w mediach tradycyjnych, własnych i społecznościowych i jak koordynować działania komunikacyjne w kilku kanałach jednocześnie. (połowa zajęć)
 10. Mierzenie efektywności działań komunikacyjnych – Słuchacze nabywają podstawową wiedzę na temat monitoringu mediów oraz aktywności w mediach społecznościowych. Dowiadują się, jak badać popularność projektu w mediach tradycyjnych i w internecie oraz jak interpretować wyniki raportów medialnych. (połowa zajęć)
 11. „Kryzysy w social mediach wybuchają… codziennie” – mapowanie ryzyk i podstawy komunikacji kryzysowej. Zajęcia składają się z dwóch bloków: mapowania ryzyk projektu, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk komunikacyjnych oraz symulacji sytuacji kryzysowych i nauki prewencji i reagowania. W pierwszym bloku Słuchacze rozpoznają potencjalne obszary ryzyka dla swoich projektów, określają grupy docelowe oraz ustalają priorytety działania w sytuacjach kryzysowych. W bloku drugim poznają zasady prewencji kryzysowej, tworzą scenariusze sytuacji ryzyka, a w trakcie symulacji uczą się, jak korzystać z wypracowanych wcześniej standardów działania. Dowiedzą się także, jak reagować na sytuacje, które nie znalazły się w ich scenariuszu. Szczególną uwagę poświęcimy sytuacjom kryzysowym w mediach społecznościowych. Gość specjalny: Magdalena Zwolińska, Partner i Head of Crisis w Lighthouse. (2 zajęcia)

 

Cel ogólny

 1. Zapoznanie Słuchaczy z różnymi obszarami działań public relations, ze szczególnym naciskiem na aktywność w mediach cyfrowych, w tym społecznościowych. 
 2. Nauka tworzenia strategii komunikacji projektu opartej na analizie grup docelowych i rynku mediów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi promocji, dostosowanych do specyfiki projektów startupowych. 

 

Cele szczegółowe

 • identyfikacja grup docelowych projektu oraz tworzenie na ich podstawie profili behawioralnych odbiorców i kluczowych komunikatów,
 • stworzenie ekosystemu mediów projektu (media tradycyjne, media społecznościowe, media własne), w celu opracowania przekazów dostosowanych do specyfiki różnych rodzajów mediów oraz SEO/SEM, przede wszystkim w środowisku online,
 • zapoznanie Słuchaczy z prostymi i darmowymi narzędziami graficznymi i edytorskimi, aplikacjami, platformami monitoringu mediów, wykorzystywanymi na co dzień przez profesjonalistów PR do tworzenia plakatów, infografik, postów w mediach społecznościowych,
 • rozpoznanie obszarów ryzyka wybranego projektu startupowego oraz nauka zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej,
 • przygotowanie holistycznej strategii komunikacji projektu startupowego na podstawie wiedzy i umiejętności pozyskanych w trakcie trwania całego kursu. Kształtowanie kreatywnego i długofalowego myślenia o projekcie. 

 

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz

 • identyfikuje grupy docelowe projektu i określa profile behawioralne interesariuszy z uwzględnieniem charakterystyki pokoleniowej i kulturowej odbiorców,
 • posiada wiedzę na temat zróżnicowanego ekosystemu mediów i potrafi dopasować media tradycyjne, portale społecznościowe oraz media własne do strategii komunikacji swojego projektu,
 • posiada podstawową wiedzę na temat komunikacji w mediach cyfrowych i społecznościowych, zna zasady płatnej promocji w mediach społecznościowych i współpracy z influencerami,
 • formułuje kluczowe przekazy projektu, a na ich podstawie tworzy podstawowe materiały prasowe i graficzne,
 • potrafi zidentyfikować obszary ryzyka dla swojego projektu i na ich podstawie tworzyć scenariusze i komunikaty pomocne w komunikacji kryzysowej,
 • potrafi przygotować holistyczną strategię komunikacji projektu,
 • nabywa umiejętność pracy w grupie, także w sytuacjach kryzysowych,
 • nabywa kompetencję dostosowywania przekazu do charakterystyki danej grup docelowej, z uwzględnieniem czynników pokoleniowych i kulturowych. 

 

Metody pracy

Praca w grupach, symulacje, projekcje materiałów audio i video, praca z narzędziami edytorskimi i graficznymi online i panelami monitoringu mediów, dyskusje, studium przypadku.

Praca metodą „flipped classroom” – Słuchacze przygotowują pewne materiały dot. własnego projektu przed zajęciami, np. robią research mediów drukowanych, stacji tv czy blogerów, którzy byliby zainteresowani ich projektem. Nie przygotowują i nie prezentują własnych prezentacji typu Power Point. Co najmniej połowa czasu trwania zajęć ma charakter praktyczny. Przed zajęciami Słuchacze otrzymują listę pomocnych źródeł bibliograficznych i popularnonaukowych. Brak podręcznika.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Brak egzaminu pisemnego. Formą zaliczenia kursu jest przygotowanie holistycznej strategii komunikacji projektu startupowego, nad którym pracowano w grupie przez cały czas trwania kursu.

 

 do góry ↑