Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoPsychologia jedzenia

Psychologia jedzenia

Dane kursu

Numer kursu: C/0426
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 33
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Psychologii
Autor kursu: mgr Katarzyna Wojtkowska
Rodzaj zajęć: seminaria

Grupy

Numer grupy:C/0426/3
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Katarzyna Wojtkowska
Cena:310.00 zł
Terminy: od 21-10-2017 do 02-12-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
121-10-2017
sobota
10:0016:0550
204-11-2017
sobota
10:0016:0550
305-11-2017
niedziela
10:0014:1530
418-11-2017
sobota
10:0016:0550
502-12-2017
sobota
10:0016:0550

Opis kursu

I moduł

1. Biologia:

 • powstawanie wrażeń smakowych,
 • czynniki wpływające na analizę sensoryczną,
 • czułość smaku – czy każdy odbiera smak potraw w ten sam sposób?
 • smak choroby – z czym są związane zaburzenia smaku?

2. Regulacja głód-sytość i mechanizmy emocjonalno-motywacyjne:

 • proces regulacji i czynniki wpływające na odczuwanie głodu/sytości,
 • preferencje smakowe zwykłe i niezwykłe,
 • style jedzenia – od czego zależy to jak jemy?

II moduł

3. Patologie odżywiania:

 • charakterystyka: anoreksja, bulimia, otyłość i ortoreksja.

4. Podejście do zdrowego jedzenia:

 • proces zmiany,
 • celowość,
 • dobór diety w zależności od stylów jedzenia.

5. Podejście do zdrowego jedzenia – świadome jedzenie:

 • mindfulness (uważność),
 • mindfull eating (świadome jedzenie).

III moduł

6. Funkcje jedzenia – punkt widzenia antropologów:

 • to jak jemy, mówi o tym, kim jesteśmy?

7. Zwyczaje jedzeniowe i smaki na świecie:

 • wędrówka po smakach Polski,
 • jak jedzą Polacy?
 • mapa smaków świata.

IV moduł

8. Kombinacje smakowe, food-pairing jako trend w kuchni:

 • od czego zależy ekstrawagancja w kuchni?
 • teoria food-pairing,
 • każdy sam próbuje – czego doświadczasz.

Podsumowanie.

Na pierwszych zajęciach Słuchacze kursu są zobowiązani do podpisania oświadczenia dotyczącego zgody na spożywanie potraw przygotowanych przez prowadzącą kurs. Dzięki oświadczeniu, Słuchacz będzie mógł w pełni skorzystać z zajęć.

Kurs przeznaczony dla nieprofesjonalistów zainteresowanych tematyką.

Cel ogólny

Przekazanie podstawowej wiedzy o jedzeniu jako złożonym procesie w kontekście psychologicznym, biologicznym, socjologicznym i antropologicznym oraz zademonstrowanie jej.

Cele szczegółowe

 • przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu biologii smaku, odżywiania się, procesu zmiany zachowań, świadomego jedzenia, zwyczajów jedzeniowych, funkcji jedzenia oraz doboru składników potraw (food-pairing),
 • przedstawienie aktualnych badań naukowych dotyczących odżywiania się,
 • praktyczne przekazanie wiedzy w formie ćwiczeń, prowadzenia dyskusji w trakcie zajęć oraz prezentacji fragmentów filmów,
 • skłonienie do refleksji nad czynnością codzienną i automatyczną, jaką jest jedzenie.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz pozna biologiczne podstawy wrażeń smakowych, procesu regulującego odczuwanie głodu/sytości oraz funkcji jedzenia w życiu człowieka. Będzie wiedzieć jaka jest charakterystyka patologii odżywiania się, jakie współwystępują przy nich zachowania oraz w jaki sposób powstają. Będzie wrażliwy na różnice w preferencjach smakowych i wieloaspektowość procesu jedzenia. Dodatkowo będzie potrafił wykorzystać wiedzę z zakresu świadomego jedzenia oraz ustalania celów. Posiądzie podstawową wiedzę z kuchni polskiej oraz zaznajomi się ze zmianami nawyków żywieniowych ludzi. Pozna teorię food-pairing oraz otworzy się na nowe połączenia smakowe.

Metody pracy

 • wykłady,
 • dyskusje grupowe,
 • ćwiczenia,
 • eksperymenty,
 • warsztat.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Test z pytaniami zamkniętymi, otwartymi oraz zadania do wykonania.do góry ↑