Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoProjektowanie gier planszowych i szkoleniowych

Projektowanie gier planszowych i szkoleniowych

Dane kursu

Numer kursu: C/3114
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Zarządzania
Autor kursu: dr Michał Mijal
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:C/3114/1
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:dr Michał Mijal
Cena:275.00 zł
Terminy: od 16-09-2017 do 24-09-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
116-09-2017
sobota
10:0016:1030
217-09-2017
niedziela
10:0016:1030
323-09-2017
sobota
10:0016:1030
424-09-2017
niedziela
10:0016:0030

Opis kursu

Cztery moduły tematyczne poświęcone różnym elementom i etapom tworzenia gier planszowych i szkoleniowych:

 1. Moduł startowy: wprowadzenie do problematyki pracy indywidualnej i zespołowej nad grą, kreatywność, dyskusja, praca grupowa, warstwa fabularna gry, cele gry, grupa docelowa, łuk narracyjny. Praca w zespołach.
 2. Aspekty związane z mechaniką gry i jej elementami składowymi, m.in. projektem graficznym, zastosowanymi mechanikami, powiązaniem poszczególnych elementów w całość, analiza i synteza składowych gry, redukcja zbędnych elementów projektu.
 3. Testowanie prototypu gry i praca nad kolejnymi jej wersjami, m.in. dokumentowanie kolejnych etapów tworzenia gry, formularz oceny, przygotowywanie kolejnych wersji, nanoszenie korekt w projekcie, typowe problemy projektowe i ich rozwiązywanie, balansowanie gry, warunki zwycięstwa, interakcja.
 4. Podsumowanie pracy indywidualnej i zespołowej oraz analiza prototypów stworzonych przez Słuchaczy: rozgrywki próbne, dyskusja w grupie nad poszczególnymi projektami, analiza zastosowanych rozwiązań.


W każdym module uczestniczy jako gość przynajmniej jeden praktyk, zajmujący się na co dzień jednym z aspektów omawianych na zajęciach. Do współpracy zostali zaproszeni członkowie Monsoon Group: Karol Madaj, Filip Miłuński, Łukasz Pogoda, Piotr Siłka. Każdy z zaproszonych gości prowadzi w miarę możliwości dwugodzinny moduł składający się z prezentacji oraz rundy pytań i odpowiedzi, a także weźmie udział w dyskusji nad poszczególnymi projektami Słuchaczy kursu.

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z uwarunkowaniami projektowymi gier oraz przećwiczenie w praktyce samodzielnego projektowania gier szkoleniowych i planszowych.

Cele szczegółowe

 • wskazanie najważniejszych elementów i etapów projektu gry wraz z uwzględnieniem jej celów,
 • prezentacja sposobów rozwiązywania problemów projektowych,
 • pokazanie praktycznych i teoretycznych uwarunkowań tworzenia poprawnego projektu gry.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz:

 • posiada wiedzę potrzebną do poprawnego stworzenia projektu gry z uwzględnieniem jej celu i ograniczeń funkcjonalnych,
 • potrafi świadomie użyć poznaną wiedzę do zaprojektowania własnej gry,
 • dysponuje kompetencjami związanymi z pracą indywidualną i zespołową nad projektem,
 • umie rozpoznać najważniejsze ograniczenia i błędy projektowe w tworzonych i używanych grach,
 • zdobył podstawową wiedzę z zakresu oceny komercyjnych projektów gier.

Metody pracy

Podczas zajęć:

 • prowadzone są prezentacje (przez zaproszonych gości) – razem z rundą pytań i odpowiedzi każda trwa około 2 godzin,
 • Słuchacze pracują pod opieką Prowadzącego w zespołach. Każdy zespół pracuje nad jednym lub kilkoma prototypami gier,
 • w trakcie kolejnych spotkań członkowie zespołów biorą udział w testowaniu zarówno własnych, jak i cudzych projektów,
 • na zakończenie każdego spotkania odbywa się grupowe i indywidualne omówienie dotychczasowych postępów prac oraz
 • rozmowa na tematy bezpośrednio związane z problemami, które wynikęły podczas projektowania.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Weryfikacja efektów kształcenia nastąpi w drodze pisanego eseju na zadany przez Prowadzącego temat.do góry ↑