Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoPoprawność językowa w tekstach użytkowych (część I)

Poprawność językowa w tekstach użytkowych (część I)

Dane kursu

Numer kursu: J/0541
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Język: Polski
Poziom języka:
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Polonistyki
Autor kursu: dr Jarosław Łachnik
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:J/0541/3
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:dr Jarosław Łachnik
Cena:275.00 zł
Terminy: od 13-10-2017 do 15-12-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
113-10-2017
piątek
17:0020:1515
220-10-2017
piątek
17:0020:1515
327-10-2017
piątek
17:0020:1515
410-11-2017
piątek
17:0020:1515
517-11-2017
piątek
17:0020:1515
624-11-2017
piątek
17:0020:1515
708-12-2017
piątek
17:0020:1515
815-12-2017
piątek
17:0018:30brak

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku polskim.

 1. Podstawowe pojęcia związane z poprawnością językową (przedstawienie najistotniejszych zagadnień teoretycznych i pojęć gramatycznych, koniecznych do zrozumienia kursu). Do czego potrzebne są słowniki oraz poradniki językowe i w jaki sposób z nich korzystać?
 2. Jak ludzie odnoszą się do języka, czyli podstawowe postawy wobec języka (puryzm językowy, perfekcjonizm, logizowanie, konserwatyzm, liberalizm, leseferyzm, abnegacja, postawa spontaniczna i racjonalistyczna), czyli o tym, czy można celowo niszczyć własny język?
 3. Aspekt teoretyczny kultury języka (system, norma, uzus, poprawność językowa a sprawność językowa, etyka i estetyka słowa, etyka a etykieta, polityka językowa). Praktyczne przełożenie omówionych pojęć teoretycznych.
 4. Zróżnicowanie normy językowej. Norma wzorcowa i norma użytkowa. Norma użytkowa a norma potoczna, czyli czy tylko i wyłącznie przeczytałem tę książkę?
 5. Przegląd wszystkich błędów językowych. Błędy zewnętrznojęzykowe i wewnętrznojęzykowe. Błędy fonetyczne, fleksyjne, składniowe i słowotwórcze. Błędy leksykalne i stylistyczne. Techniki poprawiania błędów. Rola reguł gramatycznych i wyczucia językowego.
 6. Poprawianie błędów różnego typu w zdaniach. Dyskusja nad mechanizmami błędów.
 7. Podstawy poprawności ortograficznej, czyli jak to się pisze (zasady pisowni łącznej, rozdzielnej i z łącznikiem, użycie wielkich i małych liter, czyli dlaczego aleja Jana Pawła II, ale Aleje Jerozolimskie, dieta cud, chociaż cud-dziewczyna i czym się różni Morze Białe od morza Marmara).
 8. Podstawy poprawności interpunkcyjnej, czyli gdzie postawić przecinek i nie tylko (dlaczego w porządnie zredagowanym tekście powinniśmy rozróżniać aż trzy rodzaje kresek: o myślniku, półpauzie i dywizie).
 9. Odmiana imion i nazwisk polskich (czyli idę do pana Koziełło czy idę do pana Koziełły).
 10. Odmiana imion i nazwisk obcych, czyli kiedy używać apostrofu (dlaczego powinno się napisać: przeczytałem powieść Francois Rabelais’go, ale wysłuchałem przemówienia Baracka Obamy).
 11. Ćwiczenia w odmianie nazwisk i imion polskich i obcych. Wstawianie odpowiednich form w zdaniach. Poprawianie w tekstach błędów związanych z odmianą nazwisk i imion.
 12. Odmiana nazw miejscowych – zasady i ćwiczenia. Nazwy miejscowe polskie i obce, czyli dlaczego byłem w Miednoje, ale jadę do Michajłowskiego.
 13. Nazwy mieszkańców i mieszkanek – elementy poprawności słowotwórczej, czyli o tym, jak nazywa się mieszkanka Polesia?
 14. [Ewentualnie:] Podstawowe zagadnienia poprawnościowe związane z problemami składniowymi (czyli dlaczego pieski siedzą inaczej niż ludzie: Azor i Burek siedziały, a Jan i Tomasz siedzieli i dlaczego mówimy zdystansować się od czegoś, chociaż mieć dystans do czegoś  oraz dlaczego dzieci są – gramatycznie – jak zwierzęta, por. Kobieta i pies wyszli oraz Kobieta i dziecko wyszli, Kobieta i psy wyszli albo wyszły, Kobieta i dzieci wyszli albo wyszli).

UWAGA: Prowadzący zastrzega sobie prawo bieżącego wprowadzania w program kursu pewnych modyfikacji ze względu na potrzeby i życzenia Słuchaczy oraz sposób pracy z grupą.

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami poprawności gramatycznej (w mniejszym stopniu leksykalnej i stylistycznej), przydatnej dla wszystkich osób piszących teksty użytkowe.

Cele szczegółowe

 • zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi zasadami ortograficznymi i interpunkcyjnymi przydatnymi podczas pisania i redagowania tekstów (czyli dlaczego wieża Eiffle’a, plac Zbawiciela i kościół Świętego Krzyża, chociaż Aleje Jerozolimskie oraz Góra Kościuszki),
 • zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi odmiany imion i nazwisk polskich oraz obcych (czyli dlaczego: interesuję się Remarkiem, chociaż Remarque, i chcę wiedzieć wszystko o Pierze Beaumarchais’m, chociaż Pierre Beaumarchais),
 • zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami składniowymi w ujęciu poprawnościowym (a nie – gramatyki szkolnej: związek zgody, związek rządu, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowów na -ąc, użycie spójników, zaimków i przyimków, czyli dlaczego: Azor i Pucek siedziały przy budzie),
 • zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami leksykalnymi,
 • zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi zasadami redagowania tekstów, czyli o wszystkim, co jest przydatne do napisania artykułu, pracy rocznej, pracy dyplomowej, pracy magisterskiej,
 • pokazanie błędów gramatycznych (głównie fleksyjnych i składniowych), ortograficznych i interpunkcyjnych w zdaniach,
 • analiza błędów językowych na przykładzie zdań spreparowanych (ze spiętrzonymi trudnościami gramatycznymi) oraz oryginalnych zdań z tekstów polskich.

Korzyści dla słuchacza

Kurs jest przydatny dla wszystkich osób piszących teksty w języku polskim. W czasie kursu nacisk zostanie położony na praktyczną stronę omawianych zagadnień, tzn. – jak ustrzec się błędów językowych, pisząc własne teksty, a także podczas przygotowywania tekstów do druku. W czasie kursu będziemy udzielać odpowiedzi na pytanie: jak poprawnie mówić i pisać po polsku? Kurs jest szczególnie przydatny dla wszystkich świadomych użytkowników polszczyzny oraz dla osób pragnących stać się takimi użytkownikami: uczniów przygotowujących się do matury (ze względu na szczątkową obecność zagadnień językowych w nauczaniu języka polskiego w szkole średniej), studentów chcących ustrzec się przed wpadkami językowymi podczas przygotowywania prac rocznych, licencjackich i magisterskich, dziennikarzy, redaktorów, tłumaczy i wszystkich chcących zgłębić zasady poprawności językowej w tekstach codziennego użytku.

Metody pracy

 • wykład – prezentacja zagadnień teoretycznych oraz zasad poprawnościowych,
 • ćwiczenia – wykonywanie zadań umożliwiającyh utrwalenie poznanych zasad,
 • burza mózgów – wspólne rozwiązywanie problemów poprawnościowych,
 • dyskusja nad zagadnieniami zaproponowanymi przez Słuchaczy i prowadzącego.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

 • ćwiczenia utrwalające,
 • ćwiczenia powtórzeniowe,
 • wspólne rozwiązywanie testów.


do góry ↑