Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoPolska a Rosja – dzieje niełatwego sąsiedztwa

Polska a Rosja – dzieje niełatwego sąsiedztwa

Dane kursu

Numer kursu: K/3389
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział "Artes Liberales"
Autor kursu: dr Hieronim Grala
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:K/3389/1
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:dr Hieronim Grala
Cena:275.00 zł
Terminy: od 12-10-2017 do 11-01-2018
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
112-10-2017
czwartek
17:3019:45brak
226-10-2017
czwartek
17:3019:45brak
309-11-2017
czwartek
17:3019:45brak
416-11-2017
czwartek
17:3019:45brak
523-11-2017
czwartek
17:3019:45brak
630-11-2017
czwartek
17:3019:45brak
707-12-2017
czwartek
17:3019:45brak
814-12-2017
czwartek
17:3019:45brak
921-12-2017
czwartek
17:3019:45brak
1011-01-2018
czwartek
17:3019:45brak

Opis kursu

Zajęcia koncentrować będą się wokół 10 wybranych zagadnień, ułożonych w porządku chronologicznym i odnoszących się do kluczowych aspektów polsko-rosyjskiego sąsiedztwa od zarania państwowości do chwili obecnej. Wybrane tematy pozwolą ukazać stosunki obu państw i narodów w ich wielowiekowej perspektywie nie tylko poprzez pryzmat zmagań politycznych, ale także poprzez uwzględnienie złożonych zjawisk cywilizacyjnych (problem granicy świata łacińskiego i bizantyńskiego), wyznaniowych (rywalizacja katolicyzmu i prawosławia), narodowościowych i społeczno-ustrojowych. Wykład podejmować będzie zagadnienia dyskusyjne i sporne, odnosząc się zarówno do rozpowszechnionych mitów narodowych, jak i do wątków obecnych we współczesnej pamięci historycznej obu narodów i polityce historycznej obu państw. Proponowany zakres tematów:

 1. Wojna światów czy kłótnie w rodzinie: Piastowie i Rurykowicze w X-XIII w. .
 2. Polska i Ruś wobec rozpadu chrześcijańskiej jedności (XI-XIV w.).
 3. Dwa koncepty zjednoczenia Rusi: Wilno a Moskwa (XIV-XV w.).
 4. Świadek czy uczestnik: Korona Polska wobec zmagań o dominium Russiae (XV-XVI w.).
 5. Wielka Smuta: wojna domowa czy polska interwencja?
 6. Długi wiek XVII – stulecie dramatycznych rozstrzygnięć.
 7. Finis Poloniae”? Rozbiory Polski z rosyjskiej perspektywy.
 8. „W służbie Moskali”? Polacy w imperium rosyjskim w XIX – pocz. XX w.
 9. Problem Rosji w polityce elit II Rzeczpospolitej.
 10. Jedna historia – dwie narracja: polityka historyczna Polski i Rosji w XXI w. (ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej).
   

Zajęcia stanowić będą także próbę ukazania szczególnego miejsca Polski w perspektywie politycznej Rusi/Rosji, zarówno w kontekście poglądów i aktywności elit, jak i wyobraźni zbiorowej społeczeństwa.

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych dziejami Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-rosyjskich, ale także dla zainteresowanych szeroko pojętą historią kultury polskiej i rosyjskiej od średniowiecza do chwili obecnej.

Cel ogólny

 • zapoznanie Słuchaczy z historią stosunków polsko-rosyjskich w perspektywie dziejowej, z szerokim uwzględnieniem problematyki kulturalnej,
 • wskazanie Słuchaczom historycznych korzeni wzajemnego postrzegania się Polaków i Rosjan we współczesności (mitologia narodowa, tradycja historyczna), zarówno na poziomie elit, jak i szerokich warstw społecznych.

Cele szczegółowe

 • wykład dziejów stosunków polsko-rosyjskich w porządku chronologicznym (w kontekście regionalnym i europejskim),
 • ukazanie historii stosunków polsko-rosyjskich poprzez kluczowe zjawiska i procesy polityczne i społeczno-kulturalne,
 • analiza wzajemnych uprzedzeń i stereotypów (także – mitów narodowych); weryfikacja ich zasadności,
 • analiza porównawcza współczesnej polityki historycznej Polski i Rosji w kontekście stosunków wzajemnych.

Korzyści dla słuchacza

 • Słuchacz posiada podstawową wiedzę o historii stosunków polsko-rosyjskich w porządku chronologicznym,
 • Słuchacz potrafi wskazać kluczowe momenty historii stosunków polsko-rosyjskich i scharakteryzować je w kontekście historycznym i społeczno-kulturalnym,
 • Słuchacz potrafi wskazać podstawowe polsko-rosyjskie uprzedzenia i stereotypy; umie zdiagnozować ich współzależność od mitologii narodowych i zweryfikować krytycznie ich zasadność,
 • Słuchacz potrafi wskazać zasadnicze pola konfliktu między polską i rosyjską polityką historyczną i dostrzega wpływ oficjalnej narracji państwowej na stosunki wzajemne obu narodów.

Metody pracy

Wykład z elementami prezentacji multimedialnej, dyskusja.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin ustny, weryfikujący opanowanie materiału z wykładu oraz 2-3 wskazanych lektur.do góry ↑