Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoPolityka historyczna współczesnej Rosji

Polityka historyczna współczesnej Rosji

Dane kursu

Numer kursu: C/3122
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Instytut Historyczny
Autor kursu: mgr Olga Lebedeva
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:C/3122/2
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Olga Lebedeva
Cena:275.00 zł
Terminy: od 10-10-2017 do 30-01-2018
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
110-10-2017
wtorek
17:3019:00brak
217-10-2017
wtorek
17:3019:00brak
324-10-2017
wtorek
17:3019:00brak
431-10-2017
wtorek
17:3019:00brak
507-11-2017
wtorek
17:3019:00brak
614-11-2017
wtorek
17:3019:00brak
721-11-2017
wtorek
17:3019:00brak
828-11-2017
wtorek
17:3019:00brak
905-12-2017
wtorek
17:3019:00brak
1012-12-2017
wtorek
17:3019:00brak
1119-12-2017
wtorek
17:3019:00brak
1209-01-2018
wtorek
17:3019:00brak
1316-01-2018
wtorek
17:3019:00brak
1423-01-2018
wtorek
17:3019:00brak
1530-01-2018
wtorek
17:3019:00brak

Opis kursu

Kurs prowadzony będzie w języku polskim i skierowany jest do osób, pragnących lepiej poznać współczesną politykę historyczną Federacji Rosyjskiej. Podczas zajęć omówione będą niektóre ze środków, za pomocą których władza prowadzi politykę w obszarze historii.

Po roku 1991 nastąpił przełom w dziejach Rosji i zaczęło się poszukiwanie na nowo własnej historii. Podkreślić trzeba, że w czasach rządów Borysa Jelcyna wizja przeszłości Rosji wyglądała nieco inaczej niż w czasach Władimira Putina. Spojrzenie na historię własnego kraju stopniowo zmieniało się podczas trzech kadencji Putina. 

Razem zastanowimy się nad samą istotą zjawiska polityki historycznej. Zobaczymy, w jaki sposób władza Federacji Rosyjskiej wykorzystuje historię własnego kraju w celach politycznych. Dowiemy się, które wydarzenia historyczne są ważne, a co jest kompletnie zapomniane. Jakie zagrożenia niesie polityka historyczna?

W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Co to jest polityka historyczna? Jak różne kraje prowadzą swoją politykę historyczną?
 2. Historia Rosji w zarysie.
 3. Ruś Kijowska – protoplasta Rosji czy Ukrainy?
 4. Aleksander Newski – zwycięzca konkursu „Imię Rosji”.
 5. Wypędzenie Polaków z Kremla – Dzień Zjednoczenia Narodowego.
 6. Rocznica Rewolucji Październikowej.
 7. Mit Związku Radzieckiego - cz.1.
 8. Mit Związku Radzieckiego - cz.2.
 9. Wielka Wojna Ojczyźniana czy II wojna światowa? - cz.1.
 10. Wielka Wojna Ojczyźniana czy II wojna światowa? - cz.2.
 11. Archipelag Gułag.
 12. Historia w podręcznikach szkolnych.
 13. Najdłuższa rzeka Rosji? Niebawem Nil. Przyłączenie Krymu do Rosji.
 14. Dzierżyński, 17 września, Katyń – czy istnieją w świadomości Rosjan?
 15. Wojna z własną historią.

Cel ogólny

Kurs ma zapoznać Słuchacza ze specyfiką polityki historycznej Federacji Rosyjskiej.

Cele szczegółowe

Podczas zajęć Słuchacz zapozna się ze zjawiskiem polityki historycznej na przykładzie rosyjskim. Zaprezentowane zostaną różnorodne źródła polityki historycznej oraz sposoby jej prowadzenia przez aktorów politycznych. Zdobyta podczas zajęć wiedza będzie pomocna do zrozumienia współczesnych konfliktów na obszarze postradzieckim oraz sporów polsko-rosyjskich o historię. Omówione zostaną najbardziej istotne dla Rosjan wydarzenia historyczne oraz kluczowe postaci, przedstawione zostaną ich interpretacje i rola w polityce historycznej.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz:

 •  uzyskuje wiedzę o charakterze podstawowym na temat polityki historycznej jako zjawiska istotnego dla Federacji Rosyjskiej,
 •  zna definicję terminu „polityka historyczna”,
 •  zna proces wykorzystania historii w celach politycznych,
 •  rozumie rosyjski punkt patrzenia na historię, także w kontekście polityki zagranicznej,
 •  analizuje podstawowe źródła polityki historycznej (takie jak, na przykład, podręczniki szkolne, wypowiedzi polityków, wystawy muzealne, pomniki),
 •  potrafi rozpoznać związek między przeszłością i dzisiejszymi sporami o historię,
 •  potrafi rozpoznać różnych architektów polityki historycznej,
 •  potrafi zidentyfikować konflikty pamięci na obszarze postradzieckim.

Metody pracy

Metoda podająca (wykład informacyjny) oraz metody problemowe (wykład konwersatoryjny, studium przypadku).

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Napisanie krótkiego eseju, związanego z tematyką kursu. do góry ↑