Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoOpen Your Mind – trening innowacyjności i twórczego myślenia

Open Your Mind – trening innowacyjności i twórczego myślenia

Dane kursu

Numer kursu: C/0286
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Uniwersytet Otwarty
Autor kursu: dr Marcin Capiga
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:C/0286/3
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:dr Marcin Capiga
Cena:275.00 zł
Terminy: od 13-10-2017 do 15-10-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
113-10-2017
piątek
09:0018:0060
214-10-2017
sobota
09:0018:0060
315-10-2017
niedziela
09:0016:0030

Opis kursu

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Podczas zajęć planuje się poruszenie następujących zagadnień:

 • rodzaje innowacji,
 • innowacja osobista,
 • analiza swoich możliwości,
 • innowacja a kreatywność – różnice i zależności,
 • źródła innowacji,
 • wykorzystanie twórczego myślenia w dochodzeniu do rozwiązania problemu,
 • łamacze schematów,
 • wybrane aspekty psychologii zmiany,
 • generowanie pomysłów,
 • motywacja a innowacja,
 • przykłady innowacji przełomowych,
 • cechy innowacyjnej firmy,
 • innowacje stymulujące innowacyjność (na podstawie np. Google, IDEO)
 • myślenie dywergencyjne i konwergencyjne Guilforda,
 • myślenie lateralne Edwarda de Bono,
 • proces innowacji wg Dale Carneggiego,
 • doskonała burza mózgów.

Mile widziane będą również propozycje tematów, wynikające z zainteresowań i potrzeb Słuchaczy.

Cel ogólny

Identyfikacja osobistych predyspozycji oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu innowacyjności i twórczego myślenia.

Cele szczegółowe

 • wzmacnianie i rozwijanie postawy otwartej na innowacje,
 • stymulowanie innowacyjnego i twórczego myślenia u Słuchaczy,
 • zapoznanie i przećwiczenie wybranych technik wykorzystywanych w procesie innowacji,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej wybranych typów innowacji,
 • przekazania wiedzy i umiejętności reagowania na zmiany w procesie tworzenia innowacyjnych rozwiązań,
 • przekazanie wiedzy i umiejętności na temat sposobów pokonywania barier blokujących innowacyjne myślenie,
 • pogłębianie umiejętności wpływania na motywację swoją i innych w procesie tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Korzyści dla słuchacza

Otwórz swój umysł na otaczający świat. Naucz się tworzyć innowacyjne pomysły. Twórczo rozwiązywać problemy osobiste i zawodowe. Zdobądź wiedzę na temat funkcjonowania umysłu, myślenia lateralnego, wychodzenia poza schematy. Naucz się kreować innowacyjne środowisko pracy, tworzyć innowacyjny zespół. Dowiedz się jak na swoją innowacyjność wpływają takie firmy, jak Google czy IDEO.

Zajęcia mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu osobistej innowacyjności oraz sposobów wpływania na innowacyjność innych osób. Wiedzę i umiejętności będziemy ćwiczyć podczas warsztatów m.in. poprzez ćwiczenia praktyczne, eksperymenty psychologiczne oraz analizując wybrane przykłady innowacyjnych rozwiązań, kampanii reklamowych, innowacyjnych produktów.

Metody pracy

 • praca w grupach,
 • praca w parach,
 • praca indywidualna,
 • rysunek,
 • dyskusja,
 • analiza filmów,
 • case Study,
 • symulacje.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Test wielokrotnego wyboru.do góry ↑