Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoNaucz się uczyć. Jak uczyć się efektywniej i przyjemniej

Naucz się uczyć. Jak uczyć się efektywniej i przyjemniej

Dane kursu

Numer kursu: C/0140
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Polonistyki
Autor kursu: mgr Anna Jakubowska
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:C/0140/4
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Anna Jakubowska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 23-09-2017 do 01-10-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
123-09-2017
sobota
10:0016:3050
224-09-2017
niedziela
10:0016:3055
330-09-2017
sobota
10:0016:3050
401-10-2017
niedziela
10:0016:3055

Opis kursu

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 1. Rozpoznawanie własnego stylu uczenia się (dominujące zmysły i półkula mózgowa, inteligencje wielorakie).
 2. Ustanawianie celów związanych z nauką.
 3. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 4. Zarządzanie sobą w czasie w kontekście nauki (planowanie nauki, zestawienie zadań i ustalanie priorytetów m.in. zasada Pareto, matryca Eisenhowera, prawo Parkinsona).
 5. Styl życia a nauka (dzienna aktywność psychofizyczna, dieta, „ładowanie akumulatorów”).
 6. Strategie uczenia się:
 • przygotowanie się do nauki (stan relaksu, pobudzanie energii mentalnej, poprawna koncentracji),
 • aktywne słuchanie na wykładach,
 • aktywne czytanie (czytanie ze zrozumieniem, czytanie szybkie i wnikliwe),
 • notowanie (notatki linearne, mapy myśli, notatki „kreatywne”,  technika taking and making, system Cornella),
 • powtarzanie (krzywa uczenia się, krzywa umiejętności, rytm powtórek, fiszki),
 • zapamiętywanie i techniki pamięciowe (m.in. łańcuchowa metoda skojarzeń, zakładkowa metoda zapamiętywania, technika słów zastępczych, łączenie technik pamięciowych),

   7. sztuka zdawania egzaminów (przygotowanie, walka ze stresem, sposoby prezentacji siebie i swojej wiedzy).

Cel ogólny

Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i organizacji własnej nauki.

Cele szczegółowe

 • zdobycie wiedzy na temat uczenia się i efektywności,
 • zwiększenie samoświadomości w zakresie sposobów uczenia się,
 • zdobycie umiejętności planowania i organizacji własnej nauki,
 • poznanie technik i narzędzi ułatwiających efektywną naukę,
 • zwiększenie świadomości na temat stylu życia i jego wpływu na proces uczenia się,
 • rozwijanie umiejętności dbania o swój proces uczenia się.

Korzyści dla słuchacza

Po ukończeniu kursu Słuchacz:

 • umie określić swój styl uczenia się,
 • potrafi określić cele, jakie chce osiągnąć podczas uczenia się,
 • potrafi wzbudzić w sobie motywację do nauki i utrzymać ją na optymalnym poziomie,
 • potrafi zaplanować proces uczenia się, ustalić priorytety,
 • umie wykorzystywać strategie ułatwiające naukę,
 • potrafi aktywnie słuchać, wykonywać najlepsze dla siebie notatki,
 • zna techniki i narzędzia ułatwiająca zapamiętywanie,
 • umie poradzić sobie ze stresem podczas zajęć, kursów i egzaminów,
 • umie pracować w grupie.

Metody pracy

Dyskusja, praca w parach i grupach.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Test w postaci pytań otwartych i zamkniętych.do góry ↑