Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoMyśl wizualnie, obudź swoją kreatywność i twórz ciekawe notatki

Myśl wizualnie, obudź swoją kreatywność i twórz ciekawe notatki

Dane kursu

Numer kursu: C/3264
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Polonistyki
Autor kursu: mgr Anna Jakubowska
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:C/3264/1
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Anna Jakubowska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 28-10-2017 do 05-11-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
128-10-2017
sobota
10:0016:3050
229-10-2017
niedziela
10:0016:3055
304-11-2017
sobota
10:0016:3050
405-11-2017
niedziela
10:0016:3055

Opis kursu

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby rozwinąć swoją kreatywność i dobrze się bawić, tworząc niestandardowe notatki z wykorzystaniem prostych rysunków.

Zajęcia mają charakter warsztatowy i bardzo praktyczny. Po zapoznaniu się z ideą myślenia wizualnego i jego wpływu na funkcjonowanie pamięci i innych funkcji poznawczych, Słuchacze będą ćwiczyć praktyczne umiejętności, wykonując proste rysunki i notatki.

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • podstawy sketchnotingu (z ang. sketch – szkic, noting – notowanie),
 • techniki szybkiego rysowania prostych przedmiotów,
 • stworzenie własnego "banku ikon",
 • wykorzystanie kolorów i cieni w notatce,
 • schematy i szablony pomocne podczas tworzenia kreatywnych notatek,
 • techniki wspomagające kreatywność oparte na myśleniu wizualnym.

W ramach zajęć Słuchacze wykonają wiele notatek wizualnych, w tym: notatki własnego projektu, notatkę na podsatwie artykułu, notatkę na podstawie krótkiego wykładu.

UWAGA: Na zajęcia należy przynieść:

 • ulubione flamastry (czarny + inne kolory) różnej grubości
 • zeszyt gładki
 • dla chętnych: kredki, suche pastele

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z ideą myślenia wizualnego oraz z technikami pozwalającymi na tworzenie kreatywnych notatek z elementami prostych rysunków.

Cele szczegółowe

 • przybliżenie idei myślenia wizualnego,
 • pobudzenie kreatywności i wykorzystanie własnego potencjału twórczego,
 • zapoznanie się z techniką notowania rysunkowego i praktyczne jej wykorzystanie,
 • zdobycie umiejętności tworzenia nietradycyjnych notatatek, pomagających lepiej zapamiętywać.

 

Korzyści dla słuchacza

Po zakończeniu kursu Słuchacze:

 • rozumieją ideę myślenia wizualnego i wiedzą, dlaczego warto z niego korzystać,
 • wykorzystują twórczo swój potencjał i bawią się rysowaniem,
 • potrafią zaprojektować i wykonać notatkę z elementami prostego rysunku,
 • wykorzytują elementy sketchnotingu w swoich notatkach.

Metody pracy

 • praca na zajęciach (indywidualna, w parach, w grupach)
 • dyskusje

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Test w postaci pytań otwartych i zamkniętych, stworzenie któtkiej notatki wizualnej na zadany temat.do góry ↑