Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoMózg, emocje i stres, czyli jak można zarządzać emocjami i stresem

Mózg, emocje i stres, czyli jak można zarządzać emocjami i stresem

Dane kursu

Numer kursu: C/2441
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 40
Jednostki
odpowiedzialne:
Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (IHSD)
Autor kursu: mgr Daniel Jerzy Żyżniewski
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:C/2441/4
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Daniel Jerzy Żyżniewski
Cena:367.00 zł
Terminy: od 20-09-2017 do 20-12-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
120-09-2017
środa
18:0021:0030
227-09-2017
środa
18:0021:0030
304-10-2017
środa
18:0021:0030
418-10-2017
środa
18:0021:0030
525-10-2017
środa
18:0021:0030
608-11-2017
środa
18:0021:0030
715-11-2017
środa
18:0021:0030
822-11-2017
środa
18:0021:0030
929-11-2017
środa
18:0021:0030
1006-12-2017
środa
18:0021:0030
1113-12-2017
środa
18:0021:0030
1220-12-2017
środa
18:0021:0030

Opis kursu

Słuchacze dowiadują się czym są emocje i co to jest temperament w ujęciu psychofizjologicznym. 

Zyskują podstawową wiedzę na temat tego, czym jest stres i jaki jest ogólny mechanizm jego powstawania w życiu codziennym z perspektywy psychofizjologicznej.

Zajęcia porządkują podstawową wiedzę o emocjach, temperamencie i stresie w świetle najnowszych badań.

Słuchacze dostają wiedzę pozwalającą dostrzegać związki między określonymi okolicznościami dnia codziennego i reakcją pobudzenia emocjonalnego, temperamentu oraz wzmożonego stresu, a rozmaitymi skutkami, np. w obszarze problemów z koncentracją i pamięcią. 

Słuchacze poznają konkretne, wybrane techniki kontroli stresu zgodne ze współczesnym stanem wiedzy psychologicznej.

Zajęcia pozwalają lepiej zrozumieć sferę ludzkiej emocjonalności.

Słuchacze uczą się wybranych, podstawowych technik przydatnych w zarządzaniu własnymi emocjami w sytuacjach codziennych i kryzysowych.

Cel ogólny

Zdobycie podstawowej wiedzy z obszaru psychofizjologii emocji i stresu. Poznanie wybranych technik psychologicznych służących zarządzaniu stresem życia codziennego. Zdobycie umiejętności stosowania wybranych technik zarządzania własnymi emocjami.

Cele szczegółowe

  • przekazanie podstawowej wiedzy o tym, czym są emocje i stres z perspektywy psychofizjologicznej,
  • zasygnalizowanie możliwych skutków psychicznych i fizjologicznych doświadczania nasilenia emocjonalnego i stresu z uwzględnieniem związku między układem nerwowym, a innymi układami organizmu, np. hormonalnym, krwionośnym, odpornościowym,
  • zaprezentowanie wybranych, podstawowych technik zarządzania, w tym redukcji stresu dnia codziennego,
  • zaprezentowanie wybranych technik psychologicznych pomocnych w zarządzaniu własnymi emocjami.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze:

  • mają podstawową, wybraną wiedzę z obszaru psychofizjologii emocji i temperamentu,
  • znają możliwe spektrum przyczynowo-skutkowe nasilonej reakcji stresowej organizmu,
  • dostrzegają podstawowy związek istniejący między zachowaniem, pobudzeniem emocjonalnym, a aktywnością układu nerwowego, hormonalnego i odpornościowego,
  • znają i rozumieją takie terminy, jak zegar biologiczny, relaksacja, Mindfulness oraz wybrane techniki praktycznego zastosowania pochodzące z obszaru znaczeniowego tych pojęć,
  • potrafią zastosować wybrane techniki kontroli/redukcji stresu codziennego,
  • potrafią zastosować przynajmniej jedną technikę zarządzania emocjami przydatną w życiu codziennym.

Metody pracy

ćwiczenia, rozmowa, dyskusja, elementy treningu, elementy wykładu, praca w grupach, w parach, indywidualna  

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Rozmowa na temat wybranych elementów zdobytej na kursie wiedzy i umiejętności oraz na temat praktycznego ich zastosowania w wybranych przez Słuchacza sytuacjach codziennego funkcjonowania.do góry ↑