Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoLata 20., lata 30. – osiągnięcia i porażki II RP

Lata 20., lata 30. – osiągnięcia i porażki II RP

Dane kursu

Numer kursu: K/3345
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Archiwum UW
Autor kursu: dr Robert Gawkowski
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:K/3345/1
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:dr Robert Gawkowski
Cena:275.00 zł
Terminy: od 04-10-2017 do 31-01-2018
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
104-10-2017
środa
18:0019:4010
211-10-2017
środa
18:0019:4010
318-10-2017
środa
18:0019:4010
425-10-2017
środa
18:0019:4010
508-11-2017
środa
18:0019:4010
615-11-2017
środa
18:0019:4010
722-11-2017
środa
18:0019:4010
829-11-2017
środa
18:0019:4010
906-12-2017
środa
18:0019:4010
1013-12-2017
środa
18:0019:4010
1103-01-2018
środa
18:0019:4010
1210-01-2018
środa
18:0019:4010
1317-01-2018
środa
18:0019:4010
1424-01-2018
środa
18:0019:4010
1531-01-2018
środa
18:0019:4010

Opis kursu

Kurs przeznaczony jest nie tylko dla pasjonatów dwudziestolecia międzywojennego, ale także dla osób, które zaczynają się interesować tą tematyką.

W ramach wykładów z elementami konwersatorium przedstawione zostaną najważniejsze wydarzenia z okresu Polski międzywojennej oraz charakterystykę zjawisk, które ukształtowały jej rozwój. Szczególny nacisk położony zostanie na analizę uwarunkowań politycznych, ekonomicznych i społecznych czasu II RP. Przyjrzymy się nie tylko zmianom w polityce czy gospodarce Polski międzywojennej, ale także rozwojowi kultury, nauki oraz sportu, które miały ogromne znaczenie dla społeczeństwa tamtej epoki.

Obszerny materiał faktograficzny będzie przedstawiony według następujących bloków tematycznych:

 1. Narodziny w bólach. Ziemie polskie podczas I wojny światowej i uzyskanie niepodległości.
 2. Polska na arenie międzynarodowej. Trudna walka o granice.
 3. Wewnętrzna sytuacja polityczna kraju – partie i ich koncepcje polityczne, budowanie nowoczesnej wspólnoty.
 4. Rzeczpospolita wielu narodów i wyznań.
 5. Gospodarka, przemysł, komunikacja – od sukcesów gospodarczych do kryzysu (COP, Gdynia, Centralna Magistrala Kolejowa).
 6. Oświata i Nauka – walka z analfabetyzmem. Budowanie świadomości i kultury narodowej.
 7. O bezpieczeństwo w kraju. Policja Państwowa, KOP i paramilitarne formacje.
 8. Biedota i margines społeczny: hochsztaplerzy, prostytutki, złodzieje i gangsterzy. Jak zaradzić społecznym kłopotom czyli polskie resocjalizacyjne pomysły w więzieniach.
 9. Beztroskie życie elit. Arystokraci i nowobogaccy.
 10. Kultura dwudziestolecia międzywojennego w Polsce (literatura, muzyka, kinematografia) – nowe nurty.
 11. Kultura fizyczna i sport w budowaniu II Rzeczpospolitej. Rosnące znaczenie sportu dla świata polityki.
 12. Turystyka, wypoczynek i czas wolny w II RP. Od Zaleszczyk i Karpat Wschodnich do Juraty i Helu – czyli jak i gdzie wypoczywano?
 13. Polskie wojsko. Tworzenie mitu niezwyciężonej armii.
 14. Agonia wśród bomb. Polski wrzesień 1939 r.
 15. Bilans II RP i jej spuścizna – Polska międzywojenna jako wzór?

 

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z historią II Rzeczpospolitej.

Cele szczegółowe

 • zapoznanie Słuchaczy z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi, politycznymi, gospodarczymi oraz społecznymi w II RP,
 • zapoznanie Słuchaczy z najważniejszymi postaciami ze świata elit Polski międzywojennej,
 • przedstawienie Słuchaczom kontekstów wybranych wydarzeń II RP: historycznego, politycznego, kulturalnego, społecznego,
 • zwrócenie uwagi Słuchaczy na problemy Polski międzywojennej,
 • przedstawienie Słuchaczom dorobku politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, II RP.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz:

 • umie wskazać najważniejsze momenty w rozwoju II RP,
 • zna najważniejsze wydarzenia II Rzeczpospolitej i ich kontekst historyczny,
 • zna związki przyczynowo-skutkowe dotyczące wydarzeń II RP,
 • analizuje wydarzenia historyczne i polityczne lat 1918-1939,
 • potrafi określić znaczenie wybranych wydarzeń dla przedwojennej Polski i jej pozycji na arenie międzynarodowej,
 • umie wskazać najważniejsze sylwetki II RP ze świata polityki, gospodarki, kultury, sportu i ich dokonania,
 • interpretuje przemiany w II Rzeczpospolitej w zakresie organizacji państwa,
 • potrafi ocenić skutki rozwoju politycznego, gospodarczego, kulturalnego dla społeczeństwa II RP,
 • potrafi dyskutować na temat znaczenia dorobku II Rzeczpospolitej.

Metody pracy

Prezentacja multimedialna.

Dyskusje. Grupa będzie także zachęcana do odpowiedzi na pytania i prezentowania własnych spostrzeżeń.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin będzie miał formę ustną i będzie dotyczył trzech tematów z przedstawionego na zajęciach materiału. do góry ↑