Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoKurs rozwijania przedsiębiorczości i umiejętności miękkich

Kurs rozwijania przedsiębiorczości i umiejętności miękkich

Dane kursu

Numer kursu: C/3308
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 45
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Zarządzania
Autorzy kursu: dr Magdalena Marczewska
mgr Ilona Skoczeń
mgr inż. Mateusz Krzysztoń
dr Monika Aksamit-Koperska
mgr Karol Sowiński
mgr Weronika Romanik
dr Mariusz Kostrzewski
mgr inż. Wojciech Kędziora
mgr inż. Paweł Pedrycz
mgr inż. Marcel Młyńczak
mgr Małgorzata Kowalewska
mgr inż. Zofia Iskierko
mgr inż. Dariusz Aksamit
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:C/3308/1
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr inż. Dariusz Aksamit
dr Monika Aksamit-Koperska
mgr inż. Zofia Iskierko
mgr inż. Wojciech Kędziora
dr Mariusz Kostrzewski
mgr Małgorzata Kowalewska
mgr inż. Mateusz Krzysztoń
dr Magdalena Marczewska
mgr inż. Marcel Młyńczak
mgr inż. Paweł Pedrycz
mgr Weronika Romanik
mgr Ilona Skoczeń
mgr Karol Sowiński
Cena:413.00 zł
Terminy: od 19-09-2017 do 09-01-2018
Lokalizacja:Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
119-09-2017
wtorek
17:3020:0015
226-09-2017
wtorek
17:3020:0015
303-10-2017
wtorek
17:3020:0015
410-10-2017
wtorek
17:3020:0015
517-10-2017
wtorek
17:3020:0015
624-10-2017
wtorek
17:3020:0015
731-10-2017
wtorek
17:3020:0015
807-11-2017
wtorek
17:3020:0015
914-11-2017
wtorek
17:3020:0015
1021-11-2017
wtorek
17:3020:0015
1128-11-2017
wtorek
17:3020:0015
1205-12-2017
wtorek
17:3020:0015
1312-12-2017
wtorek
17:3020:0015
1419-12-2017
wtorek
17:3020:0015
1509-01-2018
wtorek
17:3020:0015

Opis kursu

Kurs składa się z następujących bloków tematycznych:

1. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu i pracy grupowej.

2. Kreatywność i tworzenie koncepcji:

 • kreatywność,
 • burza mózgów,
 • opracowanie Value Curve (VC),
 • tworzenie Business Model Canvas (BMC),
 • innowacja, przykłady VC innowacyjnych projektów w porównaniu z tradycyjnymi,
 • zastosowanie VC do tworzenia zespołu i rozwoju osobistego,
 • prototypowanie z zastosowaniem Design Thinking jako metoda na szybką i ekonomiczną realizację projektów.

3. Zarządzanie projektami:

 • definiowanie projektu, programu i portfela projektów,
 • cykle życia projektu i zarządzania projektem,
 • parametry, złoty trójkąt projektów,
 • analiza interesariuszy i zarządzanie interesariuszami,
 • planowanie projektu, techniki, narzędzia, wstępna dokumentacja projektowa (m.in. test windy, technika sześciu pytań, WBS, kamienie milowe, harmonogram, struktura podziału zasobów),
 • funkcje i korzyści wynikające ze stosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami,
 • wykorzystanie narzędzi informatycznych do realizacji projektu (np. Slack, Doodle, Gantter).

4. Komunikacja, mediacje i negocjacje:

 • elementy składające się na komunikacje werbalną i niewerbalną,
 • różnice w sposobach komunikacji w zależności od m.in. kultury, hierarchii itp,
 • techniki autoprezentacji wpływające na to, jak jesteśmy odbierani przez innych,
 • słuchanie pasywne i aktywne, zasady efektywnego słuchania,
 • udzielanie odpowiedzi. Jakim jestem odbiorcą? Jakich odpowiedzi potrzebuję? Test – Jaka jest Twoja natychmiastowa reakcja?
 • style komunikacji (pasywny, agresywny, asertywny) – charakterystyka. Test: Jaki jest mój styl komunikacji?
 • asertywne przyjmowanie ocen. Reagowanie na krytykę i atak. Wyrażanie własnych opinii i przekonań. Test: Mapa asertywności,
 • procedura wyrażania krytyki FUO (fakty, ustosunkowanie, oczekiwanie),
 • analiza konwersacyjna, teoria implikatur Grice’a, presupozycje (Levinson): logiczne, semantyczne, pragmatyczne; organizacja konwersacji: przejmowanie głosu (turn-taking),
 • komunikat „JA gdy TY…” odzwierciedlający myśli, uczucia i działania,
 • omówienie najczęściej występujących barier komunikacji interpersonalnej, „Co mi przeszkadza w porozumiewaniu się?”,
 • negocjacje jako sposób na rozwiązywanie konfliktów, typy i sposoby prowadzenia negocjacji.

5. Grupa i przywództwo:

 • zasady budowania efektywnie funkcjonującego zespołu,
 • praca zespołowa w praktyce, wykorzystanie silnych stron członków zespołu,
 • zastosowanie teorii ról zespołowych Belbina w tworzeniu zespołów projektowych, analiza poszczególnych zachowań,
 • wyznaczanie zadań dopasowanych do indywidualnych predyspozycji, podniesienie efektywności pracy zespołu,
 • lider – cechy osobowości charakteryzujące dobrego lidera,
 • kompetencje i zaangażowanie, sposoby kierowania zespołem i motywowania jego członków,
 • siatka kierownicza Blake-Mouton obrazująca stopień koncentracji na zadaniu oraz ludziach,
 • style przywództwa.

6. Przedsiębiorczość:

 • definiowanie etapów rozwoju projektu badawczego oraz z nastawieniem komercyjnym (poziom gotowości technologicznej TRL, fazy seed, start-up itp.),
 • sposoby pozyskiwania środków na realizację projektów (np. Venture Capital, Anioły Biznesu, Szybka Ścieżka),
 • przygotowanie budżetu: definiowanie kosztów, szacowanie przychodów, modele sprzedażowe, zysk operacyjny EBITDA,
 • ocena ryzyka, określanie możliwych problemów, przygotowanie mechanizmów unikania, omijania oraz obniżania ryzyka i potencjalnych skutków problemów, zaplanowanie planu zastępczego, tzw. pivotów,
 • prezentacja inwestorska, podstawowe obowiązkowe elementy oraz pożądana kolejność ich prezentacji podczas krótkiej prezentacji.

7. Popularyzacja projektów:

 • upowszechnianie projektów zgodnie z podejściem science communication,
 • tekst naukowy, a popularnonaukowy lub biznesowy, dostosowanie się do formy, wzór na trudność tekstu, ćwiczenia na skracanie tekstu,
 • współpraca z mediami w celu promowania działań o wymiarze pragmatycznym (docieranie do potencjalnych odbiorców technologii lub partnerów biznesowych) oraz ideowym (budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy),
 • udzielanie wywiadu – różnica między rozmową z dziennikarzem naukowym, a telewizją śniadaniową, manipulacja w mediach,
 • przekaz medialny jako forma promocji, tworzenie atrakcyjnych postów, charakterystyka różnych typów mediów,
 • wystąpienia publiczne jako skuteczna forma dotarcia do dużego grona odbiorców, zainteresowania słuchaczy projektem, podstawowe techniki prezentacji, dostosowanie języka komunikacji do konkretnej grupy odbiorców, klarowność, charyzma, treść przekazu,
 • storytelling – tworzenie historii/fabuły ułatwiającej śledzenie wątku.

8. Podsumowanie.

Cel ogólny

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy na temat metod, technik i narzędzi wspomagających:

 • komunikację i pracę zespołową,
 • tworzenie innowacyjnych projektów naukowych, wdrożeniowych, społecznych oraz innych rozwiązań o potencjale aplikacyjnym,
 • tworzenie prezentacji,
 • pozyskiwanie środków na realizację projektów,
 • komercjalizację wyników prac rozwojowych i wdrożeniowych, w tym przedsiębiorczości i komunikacji z biznesem.

Cele szczegółowe

Kurs ma na celu kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie komunikacji, innowacyjności, prezentacji, realizacji projektów oraz przedsiębiorczości poprzez testowanie metod, technik i narzędzi w trakcie realizacji projektów w małych (maksymalnie 5-osobowych), interdyscyplinarnych zespołach. Kurs ukierunkowany jest na praktyczne rozwiązanie realnych problemów, istotnych społecznie (począwszy od generowania pomysłów do konkretnych programów działania).

Ponadto celem kursu jest kształtowanie kompetencji myślenia kreatywnego, samooceny pracy własnej i grupowej w kontekście przyjmowanych i realizowanych ról oraz wybierania aktywizujących metod uczenia-nauczania.

Korzyści dla słuchacza

W trakcie kursu Słuchacze zdobędą wiedzę na temat:

 • specyfiki procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłócenia,
 • specyfiki pracy projektowej,
 • przedsiębiorczości,
 • sztuki prezentacji dostosowanej do odbiorcy i celu.

Ponadto Słuchacze zdobędą bądź udoskonalą umiejętności z zakresu:

 • komunikacji, precyzyjnego i spójnego porozumiewania się z użyciem różnych metod i technik komunikacyjnych,
 • przygotowywania wystąpień ustnych oraz merytorycznego argumentowania poglądów własnych z wykorzystaniem poglądów i stanowisk innych,
 • oceny przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji różnego rodzaju projektów,
 • myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy,
 • współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • prezentowania swoich projektów.

Metody pracy

Metody pracy stosowane podczas zajęć to:

 • wykład problemowy,
 • prace indywidualne i zespołowe,
 • studia przypadków,
 • ćwiczenia symulacyjne,
 • ćwiczenia praktyczne.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Wiedza będzie weryfikowana w trakcie zajęć poprzez ćwiczenia, studia przypadków oraz końcową prezentację projektów grupowych.

Chętni Słuchacze będą mogli po zakończeniu zajęć podejść do pisemnego egzaminu, który zweryfikuje ich wiedzę zdobytą podczas kursu. Egzamin składa się z pytań otwartych, testu jednokrotnego wyboru oraz krótkiego studium przypadku. Nastawiony jest na weryfikację praktycznych umiejętności zdobytych w trakcie kursu.do góry ↑