Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoJak sprawić, aby chciało się chcieć – rzecz o motywacji

Jak sprawić, aby chciało się chcieć – rzecz o motywacji

Dane kursu

Numer kursu: C/0597
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Uniwersytet Otwarty
Autor kursu: dr Marcin Capiga
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:C/0597/6
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:dr Marcin Capiga
Cena:275.00 zł
Terminy: od 22-09-2017 do 24-09-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
122-09-2017
piątek
09:0018:0060
223-09-2017
sobota
09:0018:0060
324-09-2017
niedziela
09:0016:0030

Opis kursu

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Podczas zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

 • źródła i mechanizmy powstawania motywacji,
 • motywacja a procesy umysłowe,
 • motywacja wewnętrzna i zewnętrzna,
 • marzenia jako „paliwo” dla motywacji,
 • motywacja a stres,
 • prawa Yerksa – Dodsona,
 • motywacja twórcza,
 • stan umysłu FLOW,
 • strategia Walta Disneya,
 • typy osobowości a sposób motywowania siebie i innych,
 • piramida potrzeb według A. Maslowa,
 • skuteczne zarządzanie sobą w czasie,
 • wyznaczanie celów,
 • twórcze planowanie,
 • samoodnowa 4 wymiarów życiowych,
 • typy psychologiczne według C. G. Junga,
 • analiza osobistego potencjału.

Mile widziane będą również propozycje tematów, wynikające z zainteresowań i potrzeb Słuchaczy kursu.

Cel ogólny

Słuchacze zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą czynników motywujących oraz poznają narzędzia, z pomocą których będą skuteczniej wpływać na zachowanie optymalnego poziomu motywacji u siebie i u innych.

Cele szczegółowe

 • przekazanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień psychologii motywacji,
 • uświadomienie możliwości i poznanie technik wpływu na motywację własną i innych,
 • przekazanie wiedzy na temat źródeł i mechanizmów powstawania motywacji (marzenia, potrzeby, cele),
 • zwiększenie wiedzy na temat strategii twórczego planowania i zarządzania czasem,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej typologii osobowości,
 • przekazanie wiedzy na temat czynników demotywujących i umiejętności radzenia sobie z nimi,
 • uświadomienie roli i istoty stresu w procesie motywacji,
 • zwiększenie wiedzy dotyczącej osobistych zasobów i możliwości.

Korzyści dla słuchacza

Dzięki kursowi Słuchacze rozwiną swój potencjał zawodowy i osobisty w zakresie moderowania procesem motywacji.
Poznają badania oraz teorie wybitnych naukowców, które będą mogli zastosować w praktyce.
Brak motywacji osłabia poziom energii, zakłóca osiąganie celów i obniża skuteczność działań w życiu osobistym i zawodowym.
Podczas szkolenia, przy pomocy odpowiednich narzędzi, Słuchacze określą swój profil motywacyjny, co wpłynie na efektywność podejmowanych strategii i powiększy świadomość własnego potencjału. Dzięki metodom aktywnym, między innymi strategii kreatywności Disneya oraz technikom NLP, Słuchacze zdefiniują osobistą dostępność do siły motywacji, a tym samym zwiększą swoją skuteczność. Poznają analizę przypadków z doświadczeń światowych korporacji w obszarze motywowania, co będzie inspiracją do określania priorytetów i celów w sferze zawodowej. Ponadto zdobędą wiedzę na temat wybranych technik planowania i twórczego zarządzania czasem, co wpłynie na skuteczność osiągania zamierzonych celów i realizowania marzeń.

Metody pracy

 • praca w grupach,
 • case Study,
 • gra szkoleniowa,
 • wykład,
 • dyskusja,
 • praca w parach,
 • praca indywidualna.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Test wielokrotnego wyboru.do góry ↑