Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoInterpunkcja dla dziennikarzy i redaktorów tekstów

Interpunkcja dla dziennikarzy i redaktorów tekstów

Dane kursu

Numer kursu: J/2954
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Język: Polski
Poziom języka:
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Autorzy kursu: prof. dr hab. Radosław Pawelec
dr Anna Mróz
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:J/2954/3
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:dr Anna Mróz
prof. dr hab. Radosław Pawelec
Cena:275.00 zł
Terminy: od 20-11-2017 do 26-11-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
120-11-2017
poniedziałek
16:4520:0015
221-11-2017
wtorek
16:4520:0015
322-11-2017
środa
16:4520:0015
423-11-2017
czwartek
16:4520:0015
524-11-2017
piątek
16:4520:0015
625-11-2017
sobota
11:0016:0030
726-11-2017
niedziela
11:0014:1515

Opis kursu

Kurs przeznaczony jest dla dziennikarzy, redaktorów, copywriterów i wszystkich osób zainteresowanych poprawnością tekstów w dziedzinie interpunkcji i jej roli w semantyce zdania, regułami spójności oraz zasadami korekty i redakcji.

 

1. Wstępny test językowy. Z kropką czy z bez kropki? – Liczby, daty i numery. Separator w edycji tekstów.

2. Nawiasy i cudzysłowy. Stosowanie dwukropka.

3. Właściwa kolejność – Znak zapytania i wykrzyknik. Grafika otwarta. Skadnia i interpunkcja.

4. Wielokropek i zbiegnięcie znaków interpunkcyjnych.

5. Reguły użycia średnika, myślnika i łącznika.

6. Skróty, skrótowce i użycie kropki.

7. Ogólne zasady użycia przecinka – wprowadzenie i ćwiczenia.

8. Nieoczywiste użycia przecinka. Przecinek a semantyka zdania.

9. Z apostrofem czy bez niego? Odmiana i zapis nazw własnych.

10. Zasady segmentacji tekstu. Ujednolicenie interpunkcji w tekście.

11. Spójność tekstu.

12. Podstawowe zasady lingwistyczne i psychologiczne pomocne w redakcji i korekcie tekstu. Interpunkcja w redakcji tekstu.

13. Konsekwentna interpunkcja. Edycja tekstów w książkach, czasopismach i tekstach użytkowych. Podobieństwa i różnice, teoria i praktyka.

14. Końcowy test językowy. Warsztaty z redakcji tekstów.

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z typowymi zjawiskami językowymi występującymi w różnego rodzaju tekstach. Punkt ciężkości przypada na zagadnienia interpunkcyjne. Przedstawienie złożonej interpunkcji języka polskiego, z uwzględnieniem skomplikowanych konstrukcji składniowych. Uwrażliwienie Słuchaczy na możliwe zmiany semantyczne zdania pod wpływem użycia przecinka.

Cele szczegółowe

 • przekazanie współczesnej wiedzy lingwistycznej na temat zależności interpunkcyjno-składniowych,
 • usystematyzowanie wiedzy o znakach interpunkcyjnych, np. wielokropka, wykrzyknika i w znaku zapytania,
 • naświetlenie problemów użycia skrótów i skrótowców,
 • przedstawienie najnowszych tendencji w edycji tekstów prasowych i książek,
 • omówienie zasad tworzenia tekstów czytelnych i przejrzystych,
 • zapoznanie Słuchaczy z zasadami redakcji tekstów.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz:

 • tworzy teksty z zachowaniem zasad poprawności interpunkcyjnej,
 • stosuje reguły odmiany nazw własnych z właściwym zastosowaniem apostrofu,
 • pisze teksty harmonijne pod względem kompozycyjnym,
 • dokonuje wyboru spójnych i konsekwentnych form zapisu,
 • opanował zasady redakcji tekstu.

Metody pracy

Kurs składa się z warsztatów i ćwiczeń polegających na omawianiu fragmentów konkretnych tekstów i ich korekcie. Podstawą zajęć są wiadomości teoretyczne przekazywane w formie krótkich prezentacji. Kurs zakłada aktywny udział Słuchaczy w komentowaniu konkretnych przykładów.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin ma formę pisemną. Obejmuje on:

 • test wyboru (1 zadanie),
 • zadania polegające na korekcie zdań lub wpisaniu poprawnego zapisu interpunkcyjnego (6 zadań),
 • redakcję fragmentu tekstu (1 zadanie).


do góry ↑