Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoEuroazja – kultura i społeczeństwo państw Azji Centralnej i Kaukazu

Euroazja – kultura i społeczeństwo państw Azji Centralnej i Kaukazu

Dane kursu

Numer kursu: C/0156
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Autor kursu: mgr Katarzyna Skiert-Andrzejuk
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:C/0156/3
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Katarzyna Skiert-Andrzejuk
Cena:275.00 zł
Terminy: od 06-10-2017 do 15-12-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
106-10-2017
piątek
17:0019:1005
213-10-2017
piątek
17:0019:1005
320-10-2017
piątek
17:0019:0505
427-10-2017
piątek
17:0019:0505
503-11-2017
piątek
17:0019:0505
610-11-2017
piątek
17:0019:0505
717-11-2017
piątek
17:0019:0505
824-11-2017
piątek
17:0019:1005
901-12-2017
piątek
17:0019:1005
1008-12-2017
piątek
17:0019:1005
1115-12-2017
piątek
17:0019:1005

Opis kursu

W trakcie kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Uwarunkowania polityczne (omówienie systemu politycznego, przywództwa, etnopolityki i etnokratyzmu), gospodarcze (omówienie specyfiki handlu, rozwoju gospodarczego, inwestycji zagranicznych, sektora energetycznego oraz bawełnianego), historyczne (omówienie najważniejszych wydarzeń państwotwórczych) i kulturowe (omówienie religii i tradycji kulturowej) państw poradzieckich.
 2. Tożsamość narodowa w państwach Azji Centralnej i Kaukazu. Zostanie podjęta próba definicji, czym jest tożsamość narodowa. Omówione zostaną komponenty świadomości pochodzenia, takie jak język, więzy krwi i dziedzictwo kulturowe.
 3. Elity polityczne w państwach poradzieckich. Zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, jak naprawdę kształtuje się władza w regionie? Zostaną omówione modele elit i przywództwa politycznego oraz aspekty cywilizacyjne, kulturowe i społeczne.
 4. Aspekty psychologiczne przywództwa politycznego w regionie, takie jak świadomość polityczna, omówienie osobowości przywódców oraz psychopatologie w polityce.
 5. Bezpieczeństwo w państwach Azji Centralnej. Zostaną przedstawione i omówione: narkoislamizm oraz ugrupowania terrorystyczne takie jak Islamski Ruch Uzbekistanu oraz Hizb-ut Tahrir al-Islam.
 6. Konflikty na Kaukazie (przeanalizowane zostaną konflikty gruzińsko-rosyjskie oraz ormiańsko-azerskie).
 7. Azja Centralna jako „szachownica” w nowej Wielkiej Grze. Region poradziecki pomiędzy niedźwiedziem a smokiem. Zostaną omówieni „gracze” oraz polityka energetyczna jako ważny element Nowej Wielkiej Gry. Przedstawione zostaną relacje państw Azji Centralnej z Federacją Rosyjską oraz Chińską Republiką Ludową.
 8. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu poradzieckiego w zakresie bezpieczeństwa i polityki energetycznej.
 9. Unia Europejska wobec państw Azji Centralnej i Kaukazu. Przeanalizowane zostaną płaszczyzny współpracy unijnej na przykładzie Partnerstwa Wschodniego. Przedstawione zostaną cel i istota powstania oraz główne filary współpracy.
 10. Kultura i sztuka w państwach Azji Centralnej i Kaukazu. Omówione zostaną kultura, dzieła sztuki i perły architektury państw Azji Centralnej i Kaukazu.
 11. Polacy w Azji Centralnej i na Kaukazie. Zostanie przedstawiona historia Polaków w państwach poradzieckich, wkład Polaków w rozwój tych państw oraz historia powstawania Polonii.

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z kulturą i specyfiką społeczeństw państw Azji Centralnej oraz Kaukazu.

Cele szczegółowe

 • zapoznanie Słuchaczy z wiadomościami dotyczącymi uwarunkowań historycznych, kulturowych, gospodarczych, społecznych i politycznych wpływających na kształtowanie się specyfiki regionu państw poradzieckich,
 • ukazanie Słuchaczom kształtowania się specyficznej tożsamości narodowej,
 • zapoznanie Słuchaczy z elitami politycznymi, trybalizmem i mechanizmem polityki klanowej w regionie,
 • analiza relacji państw Azji Centralnej i Kaukazu ze światowymi mocarstwami: Federacją Rosyjską, Chinami, Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską,
 • ukazanie Słuchaczom aspektów kulturowych państw poradzieckich,
 • przedstawienie Słuchaczom relacji Polski z państwami poradzieckimi.

Korzyści dla słuchacza

Po ukończeniu kursu Słuchacze:

 • mają wiedzę na temat uwarunkowań życia społecznego oraz politycznego w państwach Azji Centralnej i Kaukazu,
 • posiadają wiedzę z zakresu procesów państwotwórczych w regionie oraz wpływających na to uwarunkowań historycznych, politycznych oraz gospodarczych,
 • rozumieją specyfikę regionu, na którą wpływają takie komponenty jak etnokratyzm, tożsamość narodowa oraz wpływy elit politycznych,
 • rozumieją odmienność kultury oraz religii państw poradzieckich,
 • posiadają umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych związanych z regionem Azji Centralnej i Kaukazu,
 • mają umiejętność rozumienia przyczyn oraz samodzielnego prognozowania zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych regionu,
 • potrafią dokonać analizy dokumentów źródłowych oraz samodzielnie podsumować zdobyte informacje dotyczące specyficznych zależności społeczeństw i polityki w państwach Azji Centralnej i Kaukazu.

Metody pracy

Przedmiot będzie realizowany w oparciu o:

 • wykład konwersatoryjny,
 • dyskusję dydaktyczną,
 • analizę dokumentacji i artykułów naukowych.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin pisemny składający się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej (analizy tekstu źródłowego).do góry ↑