Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoEfektywne zarządzanie własną drogą życiową

Efektywne zarządzanie własną drogą życiową

Dane kursu

Numer kursu: C/3019
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 40
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Pedagogiczny
Autor kursu: dr Monika Gromadzka
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:C/3019/3
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:dr Monika Gromadzka
Cena:367.00 zł
Terminy: od 30-09-2017 do 08-10-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
130-09-2017
sobota
09:0017:3060
201-10-2017
niedziela
09:0017:3060
307-10-2017
sobota
09:0017:3060
408-10-2017
niedziela
09:0017:3060
Numer grupy:C/3019/4
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:dr Monika Gromadzka
Cena:367.00 zł
Terminy: od 04-11-2017 do 19-11-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
104-11-2017
sobota
09:0017:3060
205-11-2017
niedziela
09:0017:00brak
318-11-2017
sobota
09:0017:3060
419-11-2017
niedziela
09:0017:3060

Opis kursu

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie warsztatów z Efektywnego zarządzania własną drogą życiową będą przydatne każdemu, kto pragnie działać świadomie i skuteczniej kierować własnym życiem. Podczas warsztatu teoretyczna wiedza z zakresu psychologii i socjologii zostanie przepleciona z doświadczeniem życiowym Słuchaczy. Zajęcia te skierowane są do osób, które w aktywny sposób chcą pracować nad swoimi zasobami, ale też zwiększać (na ile to możliwe) swój dobrostan. Główne tematy:

 1. Psychologia rozwoju człowieka dorosłego – czyli o czym czasem nie wiemy, a może wpływać na nasze życie.
 2. Rozwój osobisty (luki kompetencyjne czy talenty), diagnoza oraz praca z silnymi i słabymi stronami.
 3. Kompetencja biograficzna – jak refleksja rzeczywiście może wzbogacić nasze życie (narzędzia wspomagające myślenie biograficzne).
 4. Zarządzanie sobą w czasie – priorytety, wartości, wyznaczanie celów (m.in. model GROW) i „warsztat w warsztacie” czyli tworzenie własnej Mapy Celów.
 5. Orientacje temporalne – diagnoza i analiza wad i zalet poszczególnych orientacji.
 6. Podstawowe zagadnienia związane z komunikacją czyli jak VUP-y potrafią zmniejszać naszą skuteczność życiową.

Z uwagi na szczególną tematykę zajęć, warsztat podzielony jest na minimum dwa spotkania, między którymi będzie przynajmniej kilka dni „wolnego”. Ta zaplanowana przerwa, jest wpisana w proces uczenia się. W tym czasie Słuchacze zyskają przestrzeń na namysł i refleksje, z których będziemy korzystać w dalszej części warsztatu.


Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi: burze mózgów, ćwiczenia w grupach i dyskusje moderowane. W planie jest też pokaz krótkiego filmu, prezentacje, mini-wykłady i testy diagnostyczne.

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z technikami i strategiami ułatwiającymi skuteczne działanie i konstruowanie ścieżki życiowej, a także pobudzenie refleksji nad własnym życiem.

Cele szczegółowe

 • poznanie teoretycznej bazy dotyczącej rozwoju człowieka dorosłego,
 • formowanie dobrych nawyków przydatnych w efektywnym zarządzaniu zmianą,
 • poznanie metod rozwoju umiejętności życiowych („odkrywanie własnego potencjału” i „bycie sobą”),
 • znajomość narzędzi oraz technik zarządzania czasem – umiejętne konstruowanie budżetu czasu,
 • ćwiczenie kompetencji komunikacyjnej – jasne i rzeczowe komunikaty (komunikat typu „JA", asertywne sposoby wyrażania się).

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz:

 • zna podstawowy dotyczące rozwoju człowieka,
 • wie czym jest orientacja temporalna i jaka jest charakterystyka każdej z nich,
 • aktywnie rozwija swoją kompetencję biograficzną,
 • wie jak zmaksymalizować wykorzystanie swojego czasu – umie stosować strategie produktywnego działania,
 • rozwija umiejętności interpersonalne,
 • zna i potrafi uniknąć błędów w planowaniu.

Metody pracy

 • praca indywidualna i w małych grupach,
 • dyskusje (różnego rodzaju),
 • burze mózgów,
 • analiza studium przypadku,
 • kwestionariusze i testy,
 • prezentacje i mini wykłady.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Ustna prezentacja własnego projektu rozwojowego. Tworząc projekt autor będzie miał za zadanie uwzględnić treści z zajęć i swoje refleksje.

Przykład: projektem jest wyznaczenie sobie celu i drogi do jego realizacji. Należy więc rozplanować „drogę” według wybranej metodologii, przeanalizować plan według podanych na kursie założeń (wybierając te, które na ten moment nas przekonują – ważna też będzie umiejętność uargumentowania wyboru) i dopasować go do swoich zasobów (refleksja po wykorzystaniu narzędzi z zajęć).do góry ↑