Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoDebaty publiczne w teorii i praktyce

Debaty publiczne w teorii i praktyce

Dane kursu

Numer kursu: C/3307
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Neofilologii
Autor kursu: mgr Daniel Ziembicki
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:C/3307/1
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Daniel Ziembicki
Cena:275.00 zł
Terminy: od 05-10-2017 do 18-01-2018
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
105-10-2017
czwartek
17:4519:15brak
212-10-2017
czwartek
17:4519:15brak
319-10-2017
czwartek
17:4519:15brak
426-10-2017
czwartek
17:4519:15brak
502-11-2017
czwartek
17:4519:15brak
609-11-2017
czwartek
17:4519:15brak
716-11-2017
czwartek
17:4519:15brak
823-11-2017
czwartek
17:4519:15brak
930-11-2017
czwartek
17:4519:15brak
1007-12-2017
czwartek
17:4519:15brak
1114-12-2017
czwartek
17:4519:15brak
1221-12-2017
czwartek
17:4519:15brak
1304-01-2018
czwartek
17:4519:15brak
1411-01-2018
czwartek
17:4519:15brak
1518-01-2018
czwartek
17:4519:15brak

Opis kursu

Pierwszych pięć spotkań poświęconych zostanie omówieniu teorii argumentacji. Podczas nich:

 1. Słuchacz pozna rodzaje argumentów oraz dowie się, w jaki sposób oceniać wartość argumentacji pod względem formalnym.
 2. Omówione zostaną typowe struktury argumentacyjne z uwzględnieniem miejsca tezy w danej wypowiedzi.
 3. Przedstawione zostaną typowe błędy wnioskowania.

Pozostałe spotkania polegać będą na przeprowadzeniu następujących rodzajów debat:

 • debata "za i przeciw",
 • debata oksfordzka,
 • dyskusja panelowa,
 • akwarium,
 • dyskusja z zaproszonym gościem,
 • dyskusja punktowana.

Temat spotkania ustala Prowadzący z odpowiednim wyprzedzeniem. Każda debata kończy się podsumowaniem w postaci przeanalizowania jej przebiegu. Stawiane będą następujące pytania:

 • które momenty debaty były kluczowe?
 • co należy ulepszyć w kolejnej debacie?
 • które argumenty były najbardziej przekonujące?

O tym, które formy debaty zostaną przeprowadzone po raz drugi, zadecydują Słuchacze. Jeśli wszyscy Słuchacze danych zajęć wyrażą na to zgodę, zajęcia mogą zostać nagrane (obraz i dźwięk) w celu jej późniejszej analizy. Słuchacze mogą sprawdzać się w różnych funkcjach – uczestnika dyskusji, obserwatora albo moderatora debaty.

 

Cel ogólny

Celem kursu jest zwiększenie umiejętności skutecznego komunikowania się, ćwiczenie się w sztuce argumentacji oraz zapoznanie się rodzajami debat publicznych poprzez aktywne w nich uczestnictwo. 

 

Cele szczegółowe

 • nabycie podstawowej wiedzy z teorii komunikacji,
 • zwiększenie umiejętności parafrazowania wypowiedzi,
 • ćwiczenie się w przedstawianiu poprawnych argumentów i kontrargumentów podczas dyskusji,
 • nabycie umiejętności oceny argumentów pod względem merytorycznym i retorycznym,
 • zdobycie doświadczenia w różnych typach debat publicznych.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze:

 • posiadają podstawową wiedzę z zakresu teorii argumentacji,
 • znają rodzaje wnioskowania i potrafią je od siebie odróżnić,
 • potrafią ocenić poprawność argumentacji,
 • zwiększają kompetencje z zakresu poprawnego interpretowania wypowiedzi oraz skutecznego komunikowania się.

 

Metody pracy

Pierwsze pięć spotkań odbywać się będzie w formule konwersatorium. Prowadzący będzie zadawał pytania do grupy i wspólnie ze Słuchaczami przeprowadzana będzie analiza przykładów argumentów (materiały tekstowe i audiowizualne). 

Pozostałe spotkania mają formułę debat. Słuchacze będą wykonywali określone ćwiczenia – każdy Słuchacz będzie miał do wykonania określone zadanie, np. przeprowadzenie argumentacji na rzecz danej tezy lub przeciwko niej albo sprawdzenie się w funkcji obserwatora lub mederatora debaty.

Analiza przebiegu debaty przeprowadzona będzie w formule konwersatorium – Słuchacze wraz z prowadzącym omówią np. istotne momenty odbytej debaty.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin jest w formie ustnej i polega na odpowiedzi na 3 wylosowane pytania, na wylosowaniu 1 tezy i przedstawieniu argumentacji na jej rzecz lub przeciwko niej.

 do góry ↑