Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoCzy wiesz, co mówisz? O ukrytej sile słów

Czy wiesz, co mówisz? O ukrytej sile słów

Dane kursu

Numer kursu: C/2998
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Polonistyki
Autor kursu: mgr Katarzyna Osior
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:C/2998/2
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Katarzyna Osior
Cena:440.00 zł
Terminy: od 21-10-2017 do 29-10-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
121-10-2017
sobota
09:0015:3045
222-10-2017
niedziela
09:0015:3045
328-10-2017
sobota
09:0015:3045
429-10-2017
niedziela
09:0015:0045
Numer grupy:C/2998/3
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Katarzyna Osior
Cena:440.00 zł
Terminy: od 09-12-2017 do 17-12-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
109-12-2017
sobota
09:0015:3045
210-12-2017
niedziela
09:0015:3045
316-12-2017
sobota
09:0015:3045
417-12-2017
niedziela
09:0015:0045

Opis kursu

Dlaczego czasem strasznie się cieszymy? Czemu autobus nam ucieka (i czemu uciekać brzmi prawie jak ciecz)? Czy da się wziąć ślub i nie powiedzieć przy tym ani słowa? Jak można malować słowem? Czy nasza płeć i osobowość ma wpływ na nasze komunikaty słowne? Co mówi nasze ciało? I jak zacząć mówić językiem żyrafy, a nie – językiem szakala?

Podczas warsztatów przyjrzymy się słowom w działaniu. Przeanalizujemy to, co kryje się pod powierzchnią języka i wspólnie odpowiemy na podane pytania, wykorzystując przy tym najefektywniejszy sposób uczenia się osób dorosłych, czyli naukę przez doświadczenie.

Nasza współpraca będzie dotyczyć następujących tematów:

 • główne teorie językoznawcze XX wieku i ich wpływ na modele komunikacji interpersonalnej,
 • metafory kognitywne w życiu codziennym,
 • sprawcza moc języka – teoria performatywów,
 • storytelling i użycie struktur narracyjnych w komunikacji,
 • skuteczna komunikacja interpersonalna:
  • model komunikacji według R. Jakobsona: zalety i niedostatki koncepcji,
  • maksymy konwersacyjne P. Grice’a,
  • typy osobowości a indywidualne style komunikacyjne,
  • wprowadzenie do komunikacji opartej na empatii – Non-violent Communication (NVC),
  • komunikacja międzypłciowa,
  • podstawy komunikacji niewerbalnej.

Cel ogólny

Pogłębienie wiedzy o języku i komunikacji, wywołanie refleksji dotyczącej powiązania słów z czynnikami pozajęzykowymi, a w efekcie – zwiększenie świadomości językowej Słuchaczy na co dzień.

Cele szczegółowe

 • powiązanie teoretycznej wiedzy językoznawczej z praktycznym wykorzystaniem jej w życiu osobistym i zawodowym,
 • wskazanie Słuchaczom czynników wpływających na ich indywidualne style komunikacji,
 • zaznajomienie Słuchaczy z nowymi teoriami dotyczącymi komunikacji, takimi jak komunikacja oparta na empatii (NVC),
 • zdobycie wiedzy na temat budowania historii (storytellingu),
 • nauczenie Słuchaczy badawczego podejścia do języka, zwracania szczególnej uwagi na ukryte sensy słów i ich konsekwencje wyrażone nie wprost.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze po warsztatach:

 • będą świadomi mechanizmów językowych i będą potrafili zidentyfikować je w życiu codziennym,
 • zdobędą teoretyczną podstawę językoznawczą i dokładnie określą, w jaki sposób mogą jej użyć w praktyce,
 • nauczą się budować historie zgodnie z zasadami storytellingu,
 • będą znali ideę i zasady komunikacji opartej na empatii,
 • zyskają świadomość czynników wpływających na ich indywidualne style komunikacji.

Metody pracy

 • metody warsztatowe: ćwiczenia grupowe, w parach, indywidualne, giełda pomysłów, studium przypadku, burza mózgów, analiza materiałów audiowizualnych,
 • dyskusja, wymiana doświadczeń,
 • zagadnienia trudniejsze poprzedzone wykładowym wstępem teoretycznym.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Dla osób chętnych – egzamin w formie testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych.

Dla wszystkich Słuchaczy – sformułowanie informacji zwrotnej (ustnej bądź pisemnej), w której Słuchacz porówna swoją wiedzę i swoje umiejętności po zakończeniu warsztatu ze swoją wiedzą i swoimi umiejętnościami przed uczestnictwem w warsztacie.do góry ↑