Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoCzłowiek w XXI wieku

Człowiek w XXI wieku

Dane kursu

Numer kursu: C/3391
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Fizyki
Autorzy kursu: mgr Jacek Cichocki
dr Aleksandra Piotrowska
prof. dr hab. Krzysztof Diks
dr hab. prof. UW Andrzej Wysmołek
dr Ryszard Schnepf
prof. dr hab. Jan Madey
dr hab. Małgorzata Jacyno
prof. Zbigniew Mikołejko
prof. dr hab. Roman Kuźniar
prof. dr hab. Alojzy Nowak
prof. Grzegorz Gołębiowski
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:C/3391/1
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Jacek Cichocki
prof. dr hab. Krzysztof Diks
prof. Grzegorz Gołębiowski
dr hab. Małgorzata Jacyno
prof. dr hab. Roman Kuźniar
prof. dr hab. Jan Madey
prof. Zbigniew Mikołejko
prof. dr hab. Alojzy Nowak
dr Aleksandra Piotrowska
dr Ryszard Schnepf
dr hab. prof. UW Andrzej Wysmołek
Cena:275.00 zł
Terminy: od 04-10-2017 do 13-12-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
104-10-2017
środa
18:0020:15brak
211-10-2017
środa
18:0020:15brak
318-10-2017
środa
18:0020:15brak
425-10-2017
środa
18:0020:15brak
508-11-2017
środa
18:0020:15brak
615-11-2017
środa
18:0020:15brak
722-11-2017
środa
18:0020:15brak
829-11-2017
środa
18:0020:15brak
906-12-2017
środa
18:0020:15brak
1013-12-2017
środa
18:0020:15brak

Opis kursu

Już niemal dwie dekady upłynęły od przełomu tysiącleci, który był jednocześnie początkiem XXI wieku. Chociaż do tej pory ludzkość nie uporała się z wieloma problemami poprzednich wieków, lista wyzwań, przed jakimi stoi dzisiejszy człowiek, wciąż się powiększa. Ogromne tempo rozwoju nowych technologii, medycyny czy techniki wojskowej, przyspieszające zmiany klimatu i rosnące wskaźniki demograficzne oraz napięcia w polityce międzynarodowej powodowane m.in. walką o dostęp do kurczących się zasobów to tylko niektóre z ważnych czynników kształtujących obecną epokę. Człowiek XXI wieku jak chyba nigdy dotąd podlega w życiu codziennym wpływom zjawisk o zasięgu globalnym, a jednocześnie indywidualnymi wyborami i stylem życia próbuje na nie wpływać. Zapraszamy na interdyscyplinarny kurs, podczas którego naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, eksperci w różnych dziedzinach, przedstawią w sposób przekrojowy zagadnienia dotyczące człowieka w XXI wieku, odwołując się do zarówno do spojrzenia socjologicznego, humanistycznego czy etycznego, jak i do punktu widzenia nauk ścisłych.

 1. Rola nauk ścisłych w postrzeganiu świata w XXI wieku – prof. Andrzej Wysmołek
 2. Zrozumieć świat. Polska i otoczenie międzynardowe w XXI wieku – dr Ryszard Szchnepf, Ambasador RP w USA w latach 2012–2016
 3. Sztuka w mieście – prof. Małgorzata Jacyno
 4. Świętość, przemoc i śmierć – prof. Zbigniew Mikołejko
 5. Między Zachodem a nie-Zachodem, czyli quo vadis porządku międzynarodowy? – prof. Roman Kuźniar
 6. Globalizacja: wybór czy konieczność? – prof. Alojzy Nowak
 7. Czy jest się czego bać? Czyli realne zagrożenia i strachy na lachy we współczesnym świecie – Jacek Cichocki
 8. Finansyzacja – prof. Grzegorz Gołębiowski
 9. Współczesna rodzina jako środowisko życia i rozwoju człowieka – dr Aleksandra Piotrowska
 10. Człowiek i komputer w XXI wieku - razem, czy osobno? – prof. Krzysztof Diks, prof. Jan Madey

 

Cel ogólny

Przedstawienie z różnych naukowych perspektyw sytuacji człowieka w XXI wieku. 

Cele szczegółowe

 • Ukazanie interdyscyplinalnego głosu środowiska naukowego. 
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych. 
 • Prowokacja do refleksji nad kondycją świata i sytuacją jednostki. 

 

 

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz ma świadomość złożoności problemów współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem problemów globlanych. 

Słuchacz potrafi wskazać obszar zainteresowania nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych oraz zaproponować dalszy rozwój tych nauk w obszarze wiedzy o świecie współczesnym. 

Słuchacz zna najważniejsze wyzwania stojące przed współczesnym człowiekiem, potrafi wskazać najważniejsze zagrożenia i szanse dla rozwoju ludzkości. 

Metody pracy

Wykład, prezentacja multimedialna. 

 

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin nie jest przewidziany. do góry ↑