Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoAzja – polityka, kultura, społeczeństwo

Azja – polityka, kultura, społeczeństwo

Dane kursu

Numer kursu: C/3290
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Autorzy kursu: mgr Katarzyna Skiert-Andrzejuk
dr Agnieszka Nitza-Makowska
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:C/3290/1
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:dr Agnieszka Nitza-Makowska
mgr Katarzyna Skiert-Andrzejuk
Cena:275.00 zł
Terminy: od 02-10-2017 do 11-12-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
102-10-2017
poniedziałek
18:0020:1005
209-10-2017
poniedziałek
18:0020:1005
316-10-2017
poniedziałek
18:0020:1005
423-10-2017
poniedziałek
18:0020:0505
530-10-2017
poniedziałek
18:0020:0505
606-11-2017
poniedziałek
18:0020:0505
713-11-2017
poniedziałek
18:0020:0505
820-11-2017
poniedziałek
18:0020:0505
927-11-2017
poniedziałek
18:0020:1005
1004-12-2017
poniedziałek
18:0020:1005
1111-12-2017
poniedziałek
18:0020:1005

Opis kursu

1. Wprowadznie: zderzenia cywilizacyjne w Azji:

 • Azja od starożytności do nowożytności,
 • Azja w czasach globalizacji.

2. Czy George Orwell miał rację pisząc, że zwycięzcy piszą historię? Czyli o tym jak postrzegamy Azję:

 • Europa i Azja – czy dychotomiczny podział jednego kontynentu ma uzasadnienie?
 • Azja jako twór europejski,
 • Ural jako geograficzna, polityczna i kulturowa granica.

3. Kultura: wartości azjatyckie historia Azji:

 • koncepcja Mahathira bin Mohamada i jej uniwersalność,
 • wartości azjatyckie a cywilizacje azjatyckie,
 • wpływ wartości azjatyckich na współczesną strukturę społeczną, porządek ekonomiczny i polityczny Azji.

4. Kultura: specyficzne uwarunkowania kulturowe państw poradzieckich:

 • trybalizm,
 • klany,
 • złożoność etniczna.

5. Polityka: demokracja a regiony Azji:

 • demokracja a demokracja liberalna,
 • dominujące ustroje polityczne w Azji na podstawie analiz Freedom House,
 • fenomen demokracji indyjskiej – precedens czy wzór do naśladowania.

6. Polityka: etnopolityka:

 • omówienie systemu politycznego i przywództwa w państwach poradzieckich,
 • etnokratyzm i jego skutki.

7. Gospodarka: uwarunkowania gospodarcze poszczególnych państw azjatyckich:

 • uwarunkowania gospodarcze państw Azji Centralnej,
 • uwarunkowania gospodarcze państw Kaukazu Południowego,
 • uwarunkowania gospodarcze republik Kaukazu Północnego,
 • uwarunkowania gospodarcze Rosji,
 • uwarunkowania gospodarcze Chin,
 • "Nowa Wielka Gra".

8. Gospodarka: wzrost wskaźników gospodarczych a rozwój społeczny:  

 • wskaźnik rozwoju społecznego (Human Development Index) dla Azji,
 • analiza przypadku: chińsko-pakistański korytarz ekonomiczny (China-Pakistan Economic Corridor, CPEC).

9. Bezpieczeństwo: wpływy ugrupowań terrorystycznych i konfliktów o podłożu etnicznym na bezpieczeństwo w Azji:

 • Kotlina Fergańska – rozsadnik terroryzmu,
 • narkoislamizm,
 • Islamski Ruch Uzbekistanu,
 • konflikty etniczne.

10. Siła miękka i twarda – czyli o równowadze siły między Wschodem a Zachodem. Zakończenie zajęć:

 • koncepcja siły miękkiej i siły twardej Joseph’a Nye,
 • siła twarda – potencjał militarny państwa azjatyckich vs. potencja militarny Zachodu,
 • siła miękka – wartości azjatyckie vs. racjonalny Zachód.

11. Okrągły Stół – podsumowanie zajęć.

 

Cel ogólny

Głównym celem kursu jest zbadanie dynamiki przemian społecznych, politycznych, kulturowych i gospodarczych kształtujących Azję w XXI w. oraz procesów wpływających na równowagę sił w relacjach Wschód-Zachód.

 

Cele szczegółowe

 • spojrzenie na kontynent azjatycki przez pryzmat bieżącej sytuacji międzynarodowej z jej największymi wyzwaniami jak państwa upadłe (Afganistan) i izolowane (Uzbekistan) oraz kluczowymi procesami jak proces demokratyzacji (Indie) i radykalizacji (państwa islamskie),
 • zapoznanie Słuchaczy z wiadomościami dotyczącymi uwarunkowań historycznych, kulturowych, gospodarczych, społecznych i politycznych wpływających na kształtowanie się specyfiki regionu Azji,
 • analiza wypracowanych w Azji modeli i rozwiązań alternatywnych do zachodnich jak: konsensus chiński (odpowiedź na konsensus waszyngtoński), koncepcja wartości azjatyckich (jako odpowiedź na wartości liberalne Zachodu i pryzmat jednostki,
 • zapoznanie Słuchaczy z elitami politycznymi, trybalizmem i mechanizmem polityki klanowej w regionie,
 • ukazanie Słuchaczom aspektów kulturowych, politycznych, gospodarczych państw poradzieckich (Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu), Indii, Pakistanu, Afganistanu, krajów arabskich oraz Chin.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz posiada wiedzę na temat uwarunkowań życia społecznego w odniesieniu do specyfiki regionu Azji. Słuchacz posiada wiedzę odnośnie obszaru azjatyckiego, w szczególności państw poradzieckich, Indii, Pakistanu, Afganistanu i Chin oraz z zakresu stosunków międzynarodowych i procesów integracyjnych wpływających na wizerunek regionu.

Słuchacz posiada umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych oraz politycznych związanych z regionem Azji. Posiada również umiejętność rozumienia przyczyn oraz samodzielnego prognozowania zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych regionu.

Słuchacz potrafi przeprowadzić analizę dokumentów źródłowych, potrafi samodzielnie podsumować zdobyte informacje oraz wyjaśnić specyficzne zależności społeczeństw i polityki w państwach azjatyckich oraz zależności między Wschodem a Zachodem.

 

Metody pracy

Przedmiot będzie realizowany w oparciu o wykład konwersatoryjny, dyskusję dydaktyczną oraz analizę dokumentacji i artykułów naukowych. Dodatkowo zostanie zorganizowana na ostatnich zajęciach debata tzw. "Okrągły Stół".

 

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin pisemny składający się z testu oraz analizy tekstu źródłowego.

 do góry ↑