Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoArgumentacja w przestrzeni publicznej

Argumentacja w przestrzeni publicznej

Dane kursu

Numer kursu: C/1024
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Neofilologii
Autor kursu: mgr Daniel Ziembicki
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:C/1024/6
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Daniel Ziembicki
Cena:275.00 zł
Terminy: od 18-09-2017 do 08-01-2018
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
118-09-2017
poniedziałek
17:4519:15brak
225-09-2017
poniedziałek
17:4519:15brak
302-10-2017
poniedziałek
17:4519:15brak
409-10-2017
poniedziałek
17:4519:15brak
516-10-2017
poniedziałek
17:4519:15brak
623-10-2017
poniedziałek
17:4519:15brak
730-10-2017
poniedziałek
17:4519:15brak
806-11-2017
poniedziałek
17:4519:15brak
913-11-2017
poniedziałek
17:4519:15brak
1020-11-2017
poniedziałek
17:4519:15brak
1127-11-2017
poniedziałek
17:4519:15brak
1204-12-2017
poniedziałek
17:4519:15brak
1311-12-2017
poniedziałek
17:4519:15brak
1418-12-2017
poniedziałek
17:4519:15brak
1508-01-2018
poniedziałek
17:4519:15brak

Opis kursu

Zajęcia zawsze składają się się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

W ramach części teoretycznej przedstawiona będzie teoria argumentacji: 

  1. Słuchacz pozna rodzaje argumentów oraz dowie się, w jaki sposób oceniać wartość argumentacji zarówno pod względem formalnym, jak i retorycznym.
  2. Omówione zostaną typowe struktury argumentacyjne z uwzględnieniem miejsca tezy w danej wypowiedzi.

Przedstawione zostaną również źródła wiedzy i przekonań oraz omówiona będzie różnica między wiedzą a przekonaniem. Omówione zostaną rodzaje wnioskowań – logiczne, semantyczne, pragmatyczne i tekstowe. Na podstawie przykładów przedstawione zostaną typowe błędy wnioskowania.

W ramach części praktycznej przeprowadzana będzie analiza wybranych wypowiedzi z publicystyki prasowej i telewizyjnej. Omawiane będą też przykładowe argumenty na rzecz wybranych tez. Słuchacze będą starali się obalić daną argumentację, wzmocnić ją lub podać zupełnie nową. Będą konstruować argumenty i kontrargumenty oraz wspólnie omawiać ich wartość pod względem formalnym i retorycznym.

Cel ogólny

Celem kursu jest zdobycie wiedzy na temat poprawnego i niepoprawnego argumentowania oraz podwyższanie swoich umiejętności w sztuce argumentacji.

Cele szczegółowe

Szczegółowe cele kursu: 

  • nabycie umiejętności oceny poprawności argumentacji,
  • nabycie umiejętności oszacowania skuteczności argumentacji,
  • zdobycie umiejętności podania struktury argumentacji.

Powyższe trzy cele zrealizowane zostaną dzięki nabyciu wiedzy teoretycznej i ugruntowaniu jej w praktyce.

Ponadto celem zajęć jest również poznanie rodzajów wnioskowania (analiza przykładów) i zwiększanie umiejętności argumentowania poprzez ćwiczenie się w podawaniu argumentów i kontrargumentów.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze:

  • potrafią ocenić poprawność argumentacji,
  • potrafią oszacować skuteczność argumentacji,
  • potrafią podać strukturę argumentacji,
  • znają podstawowe fakty dotyczące teorii argumentacji,
  • znają rodzaje wnioskowania i potrafią je od siebie odróżnić.

Metody pracy

Każde zajęcia są podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W obydwu Słuchacze biorą aktywny udział – zajęcia polegają przede wszystkim na mówieniu: Słuchacze będą proszeni o podawanie argumentów, kontrargumentów oraz ich ocenę.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin jest w formie ustnej i polega na (1) omówieniu 2 wybranych argumentów oraz (1) wylosowaniu jednej tezy i przedstawieniu argumentacji na jej rzecz lub przeciwko niej.do góry ↑