Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoAntropologia reklamy

Antropologia reklamy

Dane kursu

Numer kursu: C/0237
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Autor kursu: dr Bartłomiej Walczak
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:C/0237/2
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:dr Bartłomiej Walczak
Cena:275.00 zł
Terminy: od 20-09-2017 do 06-12-2017
Lokalizacja:Okolice Kampusu Centralnego
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
120-09-2017
środa
18:3021:0015
227-09-2017
środa
18:3021:0015
304-10-2017
środa
18:3021:0015
411-10-2017
środa
18:3021:0015
518-10-2017
środa
18:3021:0015
625-10-2017
środa
18:3021:0015
715-11-2017
środa
18:3021:0015
822-11-2017
środa
18:3021:0015
929-11-2017
środa
18:3021:0015
1006-12-2017
środa
18:3021:0015

Opis kursu

Budując projekt marketingowy często koncentrujemy się na ilościowej analizie wskaźników ekonomicznych, definiowaniu kanałów dystrybucji informacji i kontaktu z klientem, wreszcie segmentacji przekazu marketingowego i kluczowych zmiennych oraz zabiegach manipulacyjnych, najczęściej pochodzących z repertuaru psychologii społecznej. Nie negując wagi takiego podejścia, pragnę uzupełnić je o wiedzę konieczną dla krytycznego czytania danych uzyskiwanych z typowych dla marketingu narzędzi badawczych i oceny komunikatu reklamowego.

Wiele doskonale przygotowanych projektów, dysponujących dużymi środkami i zróżnicowanymi kanałami dystrybucji ponosi klęskę. Dlaczego? Przede wszystkim płacą za jednowymiarowe, nierefleksyjne podejście do rynku. „Target” nie jest wyłącznie biernym obiektem oddziaływania zmiennych makroekonomicznych, psycho- i socjotechnik, lecz przede wszystkim autonomicznym Innym, uwikłanym – jakby powiedział Geertz – w tkane przez siebie sieci znaczeń. 

Nazwa kursu jest pewnym skrótem myślowym – choć refleksja antropologiczna dominuje, moglibyśmy nazwać ten przedmiot socjologią, gender/minority studies, analizą wizualną, językoznawczą lub semantyczną reklamy. Podczas zajęć sięgniemy do dorobku semiotyki i językoznawstwa, teorii krytycznych od Friedan po Stern i Kane, socjologii krytycznej i socjolingwistyki. Przyjrzymy się zabiegom manipulacyjnym, wykorzystującym socjotechniki, mechanizmy psychologiczne oraz struktury językowe.

Osobny blok zajęć będzie poświęcony zmianie – kulturowej i technologicznej – oraz możliwościom (zagrożeniom?) stwarzanym przez nowe technologie komunikacyjne. Wspólnie przełożymy dorobek krytycznej refleksji nad reklamą na praktyczną wiedzę, jak konstruować przekaz (lub – dla zainteresowanych – jak się przed nim bronić).

Kurs ten jest zorientowany praktycznie: wszystkie bloki tematyczne zawierają rozbudowaną część warsztatowo-analityczną, case study lub dyskusje.

Cel ogólny

Przeanalizowanie kulturowych mechanizmów wpływających na przekaz reklamowy i rozwinięcie umiejętności wykorzystania interdyscyplinarnych narzędzi do tworzenia efektywnych reklam.

Cele szczegółowe

  • aplikacja dorobku różnych dyscyplin, w szczególności antropologii, socjologii i psychologii społecznej do analizy reklamy,
  • zrozumienie związku pomiędzy konstrukcją komunikatu reklamowego a kontekstem kulturowym,
  • podniesienie umiejętności konstruowania efektywnych przekazów reklamowych.

Korzyści dla słuchacza

Po ukończeniu kursu Słuchacz:

  • zna interdyscyplinarne narzędzia analizy komunikatu reklamowego,
  • potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę dla podniesienia efektywności przekazu reklamowego,
  • rozumie różnice w postrzeganiu konsumenta i jego potrzeb w zależności od dyscypliny.

Metody pracy

  • dyskusja,
  • praca w grupach/parach, jigsaw puzzle,
  • analiza materiału wizualnego,
  • przygotowanie projektu.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin w formie pisemnej, polegający na przeprowadzeniu analizy materiału przedstawionego przez Wykładowcę.
Kryterium oceny to wykorzystanie wiedzy zdobytej w czasie zajęć i adekwatność wniosków.do góry ↑