Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoAby żyć dobrze i szczęśliwie..., czyli o spełnieniu i szczęściu według filozofii praktycznej

Aby żyć dobrze i szczęśliwie..., czyli o spełnieniu i szczęściu według filozofii praktycznej

Dane kursu

Numer kursu: C/3214
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Filozofii i Socjologii
Autor kursu: mgr Bartosz Fingas
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:C/3214/1
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Bartosz Fingas
Cena:275.00 zł
Terminy: od 20-09-2017 do 29-11-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
120-09-2017
środa
17:3019:5510
227-09-2017
środa
17:3019:5510
304-10-2017
środa
17:3019:5510
411-10-2017
środa
17:3019:5510
518-10-2017
środa
17:3019:5510
625-10-2017
środa
17:3019:5510
708-11-2017
środa
17:3019:5510
815-11-2017
środa
17:3019:5510
922-11-2017
środa
17:3019:5510
1029-11-2017
środa
17:3019:5510

Opis kursu

W ramach zajęć proponuję wspólne uczenie się od filozofów, którzy mierzą się z najważniejszymi dla każdego człowieka pytaniami i proponują praktyczne, choć niekonieczne proste, odpowiedzi. Najprawdopodobniej swoją przystępnością i barwnymi historiami nie przebiją popularnych poradników quasi-psychologicznych z prostymi receptami na szczęście, jednak z pewnością umożliwią to, co według Arystotelesa jest jednym z ważnych aspektów życia szczęśliwego: głęboką refleksję nad podstawowymi zagadnieniami, o które pyta każdy myślący człowiek – szczęściem, dobrem, cnotami, celami ludzkiego działania i życia. 

Na zajęciach będziemy inspirować się tradycją filozoficzną zapoczątkowaną przez Arystotelesa, a posiadającą swoich kontynuatorów od średniowiecza po XXI wiek – z tej racji często jest nazywana filozofią klasyczną.

W trakcie zajęć zostaną poruszone następujące tematy:

 1. Czym jest etyka w filozofii klasycznej i jak odnosi się do życia codziennego? Czym jest dobre życie?
 2. Czym są cnoty i w jaki sposób ułatwiają one działanie? Jak kształcić cnoty i kształtować swój charakter? 
 3. Co jest trudnego w działanu? Jakie są kryteria dobrych czynów?
 4. Jaka jest rola emocji w życiu moralnym człowieka? Jak odważni radzą sobie ze strachem i zniechęceniem? 
 5. Jaka jest rola przyjemności w szczęśliwym życiu?
 6. Co filozofia klasyczna mówi o celach i sensie ludzkiego życia i jakie ma to znaczenie dla nas? Jak odkryć, co jest w życiu ważne i skupić się na realizacji kluczowych dla nas wartości?
 7. Jakie są wyznaczniki skutecznego działania i czy skuteczność jest wartością samą w sobie? Czyli rzecz o roztropności.
 8. Czym jest prawdziwa przyjaźń? Jaką rolę odgrywa dobro wspólne w osiąganiu szczęścia?
 9. Co czyni nas wielkodusznymi?
 10. Czym jest mądrość i czy tylko człowiek mądry może być w pełni szczęśliwy?

Zajęcia będą zawierać wprowadzenie merytoryczne, ale polegać będą głównie na analizach konkretnych przykładów "z życia wziętych" oraz praktycznych warsztatach umożliwiających autorefleksję i odniesienie omawianych zagadnień do życia codziennego.

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z koncepcjami dobrego życia i szczęścia w filozofii klasycznej oraz podjęcie refleksji nad ich praktycznym wykorzystaniem w odniesieniu do własnego działania.

Cele szczegółowe

 • zarysowanie odpowiedzi na pytanie, czym jest szczęśliwe i spełnione życie według filozofii klasycznej,
 • przedstawienie etyki cnót jako filozofii człowieka i jego rozwoju,
 • zarysowanie odpowiedzi na pytania, jak kształcić cnoty i ćwiczyć swój charakter,
 • przedyskutowanie aktualności klasycznej filozofii dobrego życia wobec współczesnych wyzwań i życia codziennego,
 • pobudzenie do refleksji nad praktycznym wykorzystaniem omawianych koncepcji w życiu codziennym,
 • zbadanie zbieżności niektórych tez klasycznej filozofii praktycznej ze współczesnymi teoriami i koncepcjami rozwoju osobistego i spełnionego życia (np. z psychologią pozytywną Martina Seligmana czy koncepcją nawyków skutecznego działania Stephena Coveya).

Korzyści dla słuchacza

Po zakończeniu kursu Słuchacz:

 • zna koncepcje dobrego życia w filozofii klasycznej,
 • zna podstawowe pojęcia i kategorie etyki cnót,
 • potrafi analizować codzienne sytuacje i problemy moralne korzystając z pojęć i kategorii etyki cnót,
 • potrafi wykorzystać omawiane koncepcje do refleksji nad własnym życiem i działaniem,
 • rozumie potrzebę ciągłego rozwoju w zakresie etycznego działania.

Metody pracy

Mini-wykład, warsztat, dyskusja, praca w grupach, analiza tekstu

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Forma pisemna: test obejmujący kilka pytań otwartych i zamkniętych odnoszących się do głównych kwestii poruszanych na zająciach.do góry ↑