Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i Społeczeństwo„Polowania” na czarownice

„Polowania” na czarownice

Dane kursu

Numer kursu: K/2623
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Autor kursu: dr Bartłomiej Walczak
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:K/2623/2
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:dr Bartłomiej Walczak
Cena:275.00 zł
Terminy: od 05-10-2017 do 21-12-2017
Lokalizacja:okolice Kampusu Centralnego
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
105-10-2017
czwartek
18:3021:0015
212-10-2017
czwartek
18:3021:0015
319-10-2017
czwartek
18:3021:0015
426-10-2017
czwartek
18:3021:0015
516-11-2017
czwartek
18:3021:0015
623-11-2017
czwartek
18:3021:0015
730-11-2017
czwartek
18:3021:0015
807-12-2017
czwartek
18:3021:0015
914-12-2017
czwartek
18:3021:0015
1021-12-2017
czwartek
18:3021:0015

Opis kursu

Kurs jest zasadniczo rodzajem studium przypadku. Główną osią zajęć będzie analiza „polowania” na czarownice w Salem (1692). Niezależnie od tego – bardzo dobrze opisanego – przypadku przyjrzymy się materiałom historycznym z Europy, a także etnograficznym z innych kontynentów. Materiały te pozwalają na zrozumienie społecznych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych źródeł „szaleństwa czarownic” w Europie wczesnonowożytnej. Pozwalają także na poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o polowania dzisiaj. Czy faktycznie łowczy czarownic i ich ofiary są tylko mrocznym wspomnieniem z ciemnych kart historii?

Zajęcia są zorganizowane wokół następujących bloków tematycznych:

 1. Polowania na czarownice w Europie wczesnonowożytnej.
 2. Co się zdarzyło w Salem?
 3. Racjonalność polowania.
 4. Chrześcijańskie i pozachrześcijańskie źródła wierzeń w czarostwo.
 5. Czy czarownica była kobietą? Czarostwo i gender.
 6. Tituba – oporna niewolnica z Salem.
 7. Polowania a panika moralna.
 8. Polowania dzisiaj.

Cel ogólny

Zapoznanie z mechanizmami wykształcania się „szaleństwa czarownic”. Odniesienie procesów widocznych podczas „polowań” na czarownice do zjawisk nam współczesnych.

Cele szczegółowe

Zapoznanie się z przebiegiem polowań na czarownice w Europie wczesnonowożytnej i w Stanach Zjednoczonych.

Zrozumienie społecznego, kulturowego, ekonomicznego i politycznego podłoża „polowań”.

Zapoznanie z antropologiczną i socjologiczną interpretacją „polowań”.

Nabycie umiejętności odnajdywania mechanizmów widocznych podczas „polowań” w obecnej rzeczywistości.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz zna historię „polowań” na czarownice w Europie wczesnonowożytnej i Ameryce Północnej końca XVII wieku.

Słuchacz potrafi zidentyfikować konstytutywne elementy tych zjawisk.

Słuchacz rozumie społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne zjawiska leżące u podstaw „szaleństwa czarownic”.

Słuchacz rozumie relatywizm norm leżących i podstaw "polowań" oraz uniwersalizm mechanizmów.

Słuchacz potrafi odnieść te mechanizmy do otaczającej go/ją rzeczywistości.

Metody pracy

 • wykład konwersatoryjny,
 • dyskusja,
 • praca w grupach/parach, jigsaw puzzle,
 • analiza materiału wizualnego.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

 Egzamin w formie pisemnej będzie polegał na przeprowadzeniu analizy materiału przedstawionego przez prowadzącego. Kryterium oceny to wykorzystanie wiedzy zdobytej w czasie zajęć i adekwatność wniosków.



do góry ↑